Hvordan bruke sosiale medier
>

Hvordan bruke sosiale medier – Facebook, Twitter og LinkedIn

Carl Christian Grøndahl 
2. mars 2012

Det fins et utall mer eller mindre gode nettjenester og -verktøy som alle kan puttes inn den store sekken vi kaller sosiale medier, eller digitale nettverk som jeg liker å kalle dem. I dette innlegg ser jeg på de tre jeg mener er viktigst - Facebook, Twitter og LinkedIn - og gir noen anbefalinger til bruksmåter

Jeg vil senere komme tilbake med korte bruksbeskrivelser av Google Plus, blogg, YouTube, Flickr, Pinterest, Slideshare, Origo, Path, Wikipedia og Yammer med mer. Flere av disse bør ofte brukes sammen med de tre store og vil avhengig av din virksomhet og bruk kunne gi deg vel så stort utbytte som Facebook, Twitter og LinkedIn.

HvordanbrukeSosMedIll2

Facebook

Nøkkeltall: over 800.000.000 brukere. I Norge over 2.000.000 daglige brukere som i snitt bruker nesten 1 time hver dag. Av den grunn alene er dette opplagt en viktig kanal for å holde kontakt med venner og nettverk og helt sentralt for omtrent alle som har behov for å kommunisere.

Privat bruk: Dette er på mange måter hubben i min nettbruk. Her har jeg rask kontakt med alle nære venner, familie, kolleger, bekjente, enkelte andre kontakter, bedrifter og virksomheter som jeg har profesjonell eller privat interesse i. Spekteret av funksjoner bidrar til omfattende og allsidig bruk. Derfor er dette også min viktigste kanal for informasjonsutveksling med alt og alle som betyr mest for meg.

Profesjonell bruk: Med de helt nye Timeline Brand Pages (lær direkte av Facebook her) har din virksomhet fra nå av fått nye og bedre muligheter. Det beste og vanligste er å bruke en bedriftside som en utvidet informasjonsskranke med vekt på kundeservice eller produktutvikling. Begge deler åpner for dialog og interaksjon med kunder og andre besøkende. Dette er viktig fordi mye av markedsføringsverdien i sosiale medier er basert på venneanbefalinger og store nettverk (svake bånd). Facebooks algoritmer er tilpasset dette og engasjert dialog og annen interaksjon gir økt synlighet eller såkalt viralitet (spredning med jungeltelegrafen). I tillegg tilbyr Facebook et stadig bedre innsiktsverktøy for å måle effekten av din facebookside og aktiviteten der. De tilbyr en solid annonseplattform (se de siste nyhetene her) med fantastisk mulighet for å sende ut målrettede budskap. Med Social Plugins og Open Graph kan man knytte nettstedet sitt enda sterkere til den store sosiale hubben Facebook er.

Ekstratips: Siden Facebook er en så utpreget sosial plattform så tenk også på siden din som et viktig ansikt utad for rekrutering av nye medarbeidere. Man kan ha mye å vinne på å fremstå som leken/morsom og samtidig som man viser en faglig soliditet.

Twitter

Nøkkeltall: 500.000.000 brukere. I Norge ca 290.000 registrerte brukere hvorav 40.000 daglige og 90.000 ukentlige brukere.

Privat bruk: Den helt klart største nettverkingsplattformen. Fordi meldinger er begrenset til 140 tegn, alt skjer åpent og det å følge andre brukere ikke krever gjensidig bekreftelse så er terskelen for interaksjon og spredning av budskap veldig lav. Twitter er derfor en viktig informasjonskanal for alt som interessere meg, arena for debatt og informasjonsutveksling og stedet der viktige nyheter når meg først. Det er vanligvis også et første kontaktpunkt til nye bekjentskaper. Dermed er Twitter vel så viktig, kanskje viktigere enn både Facebook og LinkedIn når man skal utvide sitt digitale nettverk.

Profesjonell bruk: Twitter er dominert av politikere, kjendiser, journalister, mediefolk og andre som jobber med teknologi, kommunikasjon og markedsføring samt en og annen bedrift.  Med en så sterk bransjesegmentering og relativt få brukere er det få virksomheter som kan bruke Twitter til å komme i direkte dialog med en stor nok andel av kundemassen til at kundedialog på Twitter er kommersielt interessant. Enkelte bedrifter lykkes likevel med kundeservice på Twitter. De er ofte bransjespesifikt tilpasset brukergruppen eller store leverandører av allmenntjenester/-varer. På tross av den lille brukermassen er kanalen viktig til å markedsføre seg. Twitter gir en raskt vei inn i samfunnsdebatter, fagdebatter og det offentlige ordskiftet, noe som igjen kan gi omtale, pressedekning og mer oppmerksomhet. Som en ekstra kanal for å drive trafikk til eget nettsted og økt synlighet er Twitter også verdifullt.

LinkedIn

Nøkkeltall: over 150.000.000 brukere. I Norge 575.000 brukere, men bare 3% av befolkningen som bruker LinkedIn ukentlig eller oftere. Brukerne er ofte beslutningstakere med høy utdannelse og god inntekt.

Privat bruk: Jeg bruker LinkedIn flittig og målrettet, men den arenaen jeg bruker minst tid på. Det viktigste er å vedlikeholde og utvide nettverket. Nye kontakter etter oppdrag og konferanser legges naturlig til. Deltagelse i fagprat i gruppene gir også godt utbytte. Min aktivitet har gitt både leads, konkrete oppdrag og presseomtale.

Profesjonell bruk: Jeg tror på å la medarbeidere i virksomheten gjøre en stor del av jobben som seg selv. Man kan gjerne ha litt informasjon om egen virksomhet, men all interaksjon skjer mellom de personlige profilene. For virksomheter er det en god mulighet i å la medarbeidere være aktive der de opplever det som relevant. Er ditt foretak stort nok, eller del av en større bransje bør dere vurdere å lage/drive grupper med fokus på eget fagfelt. Slikt viser kompetanse og trekker til seg både kunder og jobbsøkere. Det er også mulig å bruke arrangementskalenderen, verktøy for stillingsutlysning og sette opp målrettede annonser etter stillingstittel eller arbeidssted.

Hvilke kanaler og bruksmåter har du mest nytte av? Gi dine innspill i kommentarfeltet under.

(Alle tall fra Facebook, LinkedIn og Zoomero.no)

Temaer