thought-catalog-214785
>

Men bringer det deg nærmere målene dine?

Arne Rasmussen 
22. mai 2013

I jobben min som virksomhetsarkitekt med oppdrag hos mange kunder, har jeg observert en tydelig sammenheng mellom hvilket fokus utøverne har og hvor godt de lykkes.

Chris Potts ga oss en ganske fin innføring her forleden om hvorfor og hvordan en kan gjøre seg mer relevant, og jeg har lyst til å trekke frem noe som burde være helt åpenbart, og som vi som utøvere burde be om å bli målt på: Effektiv måloppnåelse!

Hvorfor har dere virksomhetsarkitektur? For å holde for at symbiosen av IT og forretning spiller sammen, ikke sant? Hvem lykkes? Her som i andre sammenhenger er det de som evner å prioritere viktige områder, det vil si å gjøre de riktige tingene i riktig rekkefølge, til riktig tid. Og da må en virksomhetsarkitekt være i stand til å kombinere forretningsforståelse om en bransje i tillegg til tradisjonell kunnskap som TOGAF.

For å hjelpe oss finnes det en rekke blueprints som for forskjellige bransjer. PwC sin arkitektmodell tilbyr for eksempel en blueprint for olje- og gass-selskaper. Denne beskrivelsen er utviklet som grunnlag for spesifikasjon og gjennomføring av strategiske endringsprosjekter på et overordnet nivå. Under hver av de enkelte organisasjonsenhetene (eksempel ”Produsere Olje”) finnes det en mer detaljert beskrivelser som består av følgende elementer:

  • Målsettinger for avdelingen forankret i overordnet strategi
  • Aktiviteter vi må gjøre for å oppnå mål
  • Hvem som er ansvarlig for og gjennomfører aktivitetene (roller)
  • Hvilken informasjon/IT støtte trenger avdelingen for å gjennomføre aktivitetene

PwC hevder at disse blueprint-beskrivelsene erfaringsmessig dekker mer en 80 % av strukturen i til en avdeling. Når de starter prosjekter, er erfaringene deres at blueprintene i stor grad akselerer endringsprosessen, støtter prosjektgjennomføringen og sikrer at leveransene har riktig/tilstrekkelig detaljeringsgrad. På den første Togaf-konferansen i Oslo den 11. juni  kommer Eirik Rasmussen til fortelle mer om dette.

På den samme konferansen vil Tore Bjerke fra Aker Solutions vise hvordan de effektiviserer oljeborings-aktivitet gjennom å samkjøre forretningsmålene og strategien med de tiltakene som defineres gjennom virksomhetsarkitektur.

image001

Å bore etter olje må vel kalles kjernevirksomhet for et oljeselskap. Og dersom de klarer å sikre at borevirksomheten blir effektivisert bedre gjennom denne samordningen - da kan vi vel si at vi får økt måloppnåelse?