1
>

Min dag i et konsulentselskap

Åsmund Mæhle 
7. jan. 2014

Hvordan foregår det egentlig når nettsider og digitale løsninger skal utvikles? Dette prøvde jeg å finne ut da jeg besøkte Bouvet på min praksisdag på videregående.

Litt for tidlig ble jeg vist inn i møterommet. Litt for lenge ble jeg sittende alene. Litt for mange ganger rakk jeg å skrive en overskrift i notatblokken min. Den måtte perfeksjoneres, jeg måtte jo gi et godt inntrykk. Sånt skjer når man får for god tid til å tenke. Men da de skumle konsulentene ankom møterommet og ikke fikk prosjektoren til å starte, senket jeg skuldrene. Hmm, så selv mennesker som jobber med web-løsninger møter altså på tekniske problemer?

Som sekstenåring skjønner du lite når du hører om konsulent-yrket. Hva innebærer det egentlig å være ansatt hos Bouvet?

Jeg fikk muligheten til å utforske dette fra innsiden og notere under et møte med prosjektleder Hanna, som ble holdt hos en av Bouvets kunder av Bouvets konsulenter. Møtet ble innledet med en gjennomgang av en web-løsning konsulentene hadde jobbet fram, uten kunden til stede. Det ble forklart hvordan siden var bygget opp, gjennom en navigasjon gjennom systemet slik brukeren ville se det. Etter hvert ble det diskutert mulige forbedringer. Funksjonalitet, estetikk, brukeropplevelse og sikkerhet var momenter som stod sentralt. De prøvde å analysere alt fra brukerens perspektiv, og kom fram til flere forbedringspunkter. Det handlet mye om å gi brukeren tilstrekkelig med informasjon, men uten for mye skrift som ble kjedelig å lese.

Gjennomgående lå fokuset på kundens ønsker og behov. Det var viktig å ha en løsning som lå åpen for endringer, slik at kunden selv kunne gjennomføre små forandringer uten å være avhengig av konsulentene. Hver minste detalj ble analysert og diskutert, plasseringen, farger, logo-bruken, etc.

På slutten av møtet ble kunden presentert for løsningen for å komme med innspill. De skulle også oppgi hva de ønsket å ha av informasjon om av brukernes utnyttelse av siden. Slik kunne de se hva som ble trykket på og hvilke funksjoner ved løsningen som faktisk ble brukt. Dermed kunne de få statistikker på bruken av siden.

Kontorlandskapet

Etter møtet følte jeg at jeg hadde fått et godt innblikk i hvordan dette arter seg. Men det kom fram at de ulike konsulentene hadde svært ulike roller. Dette ville jeg se nærmere på, så jeg intervjuet tre konsulenter fra Bouvet med ulike oppgaver.

Først ut var løsningsarkitekten, Øystein

Øystein

Som løsningsarkitekt er det sentralt å vite hva kunden ønsker. Det er viktig å ta fatt i problemene som kan oppstå og analysere kravene til systemet. Det ligger litt i tittelen, men Øystein forklarte at hans viktigste oppgave var å finne løsninger på utfordringene systemet vil møte.

Fredrik, utvikler

Fredrik

Han forklarte at 80% av dagen gikk med til å skrive kode for sidene. Han arbeider i tett dialog med løsningsarkitektene, og han mente at han selv også hadde en sentral rolle når det kom til å finne løsninger på problemer.

Til slutt fikk jeg snakket med interaksjonsdesigneren, Harald.

Harald

Harald vektla at man må lytte til hva kunden ønsker, men hans oppgave er å forstå hvorfor kunden etterspør det de gjør, og dermed sette seg inn i hvilket behov kunden har. Deretter er det hans oppgave å videreformidle dette. Som interaksjonsdesigner er det også viktig å ta hensyn til hvordan brukeren av systemet til syvende og sist vil oppfatte løsningen. Harald kom også inn på hvilken betydning det Bouvet gjør har for samfunnet. Utviklerne deres har kompetanse som kan brukes til å utvikle for eksempel underholdende apper, men mye av arbeidet handler om tyngre oppgaver som er viktige for hele samfunnet.

Korridor

Etter en dag på Bouvet sitter jeg igjen med et brukbart innblikk i arbeidet de gjør. Hvis jeg skal trekke fram det som gikk igjen både i møtet og i intervjuene, så handlet det om å imøtekomme kundens behov, ivareta brukerens interesser og løse alle problemer som måtte oppstå i systemutviklingen. Det handler i mye større grad om mennesker enn ren IT. Hvis jeg skulle få en slik mulighet igjen ville jeg ikke skrevet tittelen i notatblokken mer enn én gang, fordi det viste seg at disse skumle konsulentene stort sett var noen blide, imøtekommende mennesker.

Temaer