DSC_0082
Slå på kreativiteten, folkens! - Bouvet Norge blogmask-mobile

Slå på kreativiteten, folkens!

Ole-Henrik Larssen 
16. sep. 2016

Kreativitet er en stadig mer avgjørende faktor i utviklingen av virkelig velfungerende løsninger. Dermed er det også en avgjørende faktor i kampen om kundene.

Her forleden hadde vi besøk av hjerneforsker Balder Onarheim fra Danmarks tekniske universitet. Han hadde med seg en tenkehatt med elektroder som stimulerer hjernen til enten å fokusere på oppgaven, eller assosiere og fantasere fritt rundt mulige og umulige løsninger. Snarveien til kreativitet for alle!

Det var tankevekkende. Bokstavelig talt. (Det måtte sies.) - Det syntes også journalisten fra Digi (se under)

Større behov for kreativitet

For innen IT – hvor vi er presset av behovet for struktur på den ene siden og ønsket om fleksibilitet på den andre siden – er kreativitet en stadig mer avgjørende faktor i utviklingen av virkelig velfungerende løsninger. Dermed er det også en avgjørende faktor i kampen om kundene.

Likevel har det ikke vært fokusert mye på til nå.

Bouvets Eivind Lund og Simen Sommerfeldt forklarer det med at kreativitet kommer med en ballast, en fordom om det bare er kunst og kultur og sånt ræl det ikke er penger i – hvis du ikke er en av gjengen med varierende grad av bustete hår som driver med KundeOpplevelse. Det er ikke ingeniører eller programmere som driver med sånt.

Jo, du er kreativ, for f…!

Men så er det akkurat det likevel! Onarheims mantra er at alle er kreative, og alle kan bli enda mer kreative. For kreativitet er bare å tenke litt annerledes innenfor de rammene en er gitt. Og det kan vi alle klare – om enn med litt øving eller hjelp.Og her kommer tenkehatten inn! For som Balder Onarheim sa det; - Å trene kognitive funksjoner tar tid og er kjedelig. Så hvorfor ikke bruke teknologi?

balderonaheim
Plato tar for seg to deler av hjernen; Den vi bruker når vi konsentrerer oss, og den vi bruker når vi tenker fritt, fantaserer og drømmer. Bilde: Aftenposten

Stimuler og forsterk!

Ikke at det er noe nytt å prøve å påvirke våre mentale evner. Har du vært på noe arbeidssted uten fri tilgang på kaffe for eksempel? Vel, der har du kjemisk stimuli så god som noen. Eller hva med en pille? Performance drugs er allerede big business i USA, og da blir det gjerne det i Norge også, før eller siden.

”Å trene kognitive funksjoner tar tid og er kjedelig. Så hvorfor ikke bruke teknologi?” Balder Onarheim
IMG_7309
Vil spenningen bli til å ta og føle på? Simen er klar for å stimulere hjernen.

Men hjernen fungerer gjennom både kjemiske forbindelser og elektriske impulser. Stimulerer du kjemisk, ødelegger du i lengden de eksisterende forbindelsene og behøver mer og mer av de tilførte stoffene. Stimulerer du elektroimpulsene, viser forskningen at du gjør forbindelsene sterkere over tid. Du lærer din egen hjerne å lære – du lærer fortere og du lærer bedre – til du sannsynligvis ikke behøver tenkehatten lenger!

Fantastisk!

Dagens utgave av Onarheims tenkehatt – som offisielt kalles Plato – tar for seg to deler av hjernen; Den vi bruker når vi konsentrerer oss, og den vi bruker når vi tenker fritt, fantaserer og drømmer. Til daglig gis fantasiavdelingen fri når fokusavdelingen arbeider, men ved å stimulere også den frie tanken – samtidig som vi er konsentrert – blir nye relevante tanker tenkt, og vi jobber mer kreativt.

Så hvorfor skulle ikke vi også bruke tenkehatten?

Fordi ikke alle liker tanken på strøm gjennom hodet.

Og fordi de grå og de røde sonene er så mange og så lett tilgjengelig. Tenkehatter kan forsterke tankesett, og dempe andre. Og kan vi først det, så hva kan stoppe oss fra å utvikle tenkehattene, forsterke dem, og bruke dem til å lage menneskeroboter uten egne tanker og vilje? For å nevne et he-elt tilfeldig eksempel!

Ting vi må gjøre før vi slår på strømmen

Det er likevel en mer konkret, mindre filosofisk grunn til at de færreste i Bouvet behøver å ta på seg tenkehatten – hvis de ikke veldig gjerne vil selv. For i Bouvet skal vi ikke bare være kreative, vi skal være innovative.

”Vi må også legge til rette strukturelt og kulturelt for å utnytte kreative tanker til å skape reelle innovasjoner.” Balder Onarheim

Og da holder det ikke - også i følge kreativitetseksperten Onarheim - bare med å stimulere kreativiteten. Det må legges til rette strukturelt og kulturelt for å utnytte kreative tanker til å skape reelle innovasjoner. Det er en lang vei fra den kreative, gode ideen til den velfungerende praktiske løsningen som utgjør en ekte innovasjon. Men det er den veien vi skal gå i Bouvet. Sammen. Hver gang. Derfor må vi ha spillerom til å skape de gode ideene, vi må dyrke evnene og viljen til å skape dem, og dessuten legge alle forhold til rette for å ta opp de gode ideene, utvikle dem og sette dem ut i praksis. Men hvordan gjør vi det?

Gud bedre, da handler det om strukturelle spørsmål

Vel, å sette kreativitet på alles dagsorden er en start. Vi må se på det som en viktig egenskap ved ansettelser. Vi må også gjøre grep for å lære oss å bruke vår iboende kreativitet – uansett om kreativitetseksperten måtte mene det er en langdryg prosess!

Å tenke kreativt krever dessuten mer tid. Enkle, standard løsninger går så mye raskere, men løser ofte ikke oppgaven optimalt over tid, og vi må gjøre det mulig, ja helst påkrevd, å sette av de nødvendige timene til ”lek”, til frie tanker som til slutt ender i løsningen som faktisk løser problemet, ikke bare forskyver det.

Og det er et lederansvar!

Ja, det er et lederansvar. Simen Sommerfeldt forteller at som leder er lett å bli frustrert av for mange spørsmål, for mye tid som går til tanker og handlinger som ikke er innafor det stramme budsjettet, som går utenfor tidsrammene, og som ikke bare leverer det som skal leveres, i går!

Men det er nettopp den frustrasjonen vi må stoppe.

”Vi må forklare kunder at den tiden som akkurat nå virker bortkastet, den er helt avgjørende for at løsningen til slutt skal bli optimal.” Simen Sommerfeldt

Gjennom å finne tid og penger – og ikke minst gjennom å styre forventninger. Som Simen sier selv; – Vi må forklare kunder at det er verdifullt å sette av tid til å være kreative. Ta en pause og assosiere fritt. Det som i utgangspunktet kan virke som sløsing med tid, kan gi oss oppdagelser som sparer kunden for mye tid og penger.

So where will your ass go?

I Bouvet har vi heldigvis lov til å tenke selv. Det nyter vi, prosjektene og kundene våre, godt av. Men vi kan bli mye, mye bedre.

Free your mind, and your ass will follow, heter det. Og når vi har gjort det, da kan vi sette strømmen på! Litt i hvert fall.

Edit: En Journalist fra Digi var også innom og snakket med Balder og oss. Her kan du se hva han skrev

Skjermbilde-2016-09-17-kl.-11.34.34