LB-UX-Open-16-9.JPG-1024x576
>

UX open 2016 – takeaways från blixttalet ”UX-säljarens 5 sinnen”

Emelie Svartling Stjärnborg 
3. feb. 2017

UX open är en deltagardriven konferens inom User Experience och användbarhet. Årets upplaga bjöd på en heldag full med diskussioner varvat med blixttal. En knytiskonferens som blir så bra som du själv gör den.

Inför UX open blev jag tillfrågad att sitta med som medlem i årets oberoende jury. Där fick jag tillsammans med tre andra under ett par timmar prioritera 20 olika anonyma tal. Vi fick inte veta namn på talaren eller företagsnamn. 14 av dessa valdes ut som talare på UX open och i år, liksom förra året, prickade juryn in hälften kvinnor och hälften män som talare. Blixttalet ”UX-säljarens 5 sinnen” av Mall Allpere var ett av talen som gjorde starkast intryck på mig. Ett effektfullt och roligt tal som gav konkreta tips på hur jag kan sälja in UX i en organisation. Här listade tillsammans med mina kommentarer:

1.  Lyssna efter bonusmål

Att ta reda på affärs-KPI-er som hjälper mig att argumentera för stöd i mitt UX-arbete. Vet jag t.ex. vilken bonus som finns på mitt företag? Som jag kan växla till UX? I ett exempel berättar Mall om hur hon kunde förbättra användarupplevelsen av skärmar. Här citerat: ”Minskat antal delar = minska antal skärmar = ökad elektronikavdelningschefsbonus = bättre UX och användarupplevelse”. I mitt nuvarande uppdrag på Bonnier News jobbar vi på att rationalisera bort programverktyg på redaktionen. Detta minskar kostnader för affären i form av licenser och systemunderhåll. Användare kan få bättre överblick och mer fokuserat arbete med bland annat en mer enhetlig konsekvent upplevelse i det verktyg mitt team just nu utvecklar.

2. Använd deras ord

Till exempel genom att analysera uppdragsgivarens jobbannonser för att ta reda på vilket språk och uttryck de använder där som jag kan plocka upp. Detta försöker jag göra och är något jag vill jobba mer med.

3. Använd synen

Sälj in UX design med vackra företagspresentationer för att öka intresset. Något som personer i företaget tar till sig, kan och vill sprida vidare. En bra påminnelse till mig själv att lägga lite mer kärlek på presentationer. I tidigare projekt har jag varit bättre på detta och det har varit välinvesterad tid. Vi UX-are i samarbete med teamet har börjat visualisera resultat av mätresultat från användarundersökningar. Hur användarupplevelsen ser ut idag och tydligt visa vilka områden vi behöver prioritera. Resultaten exponeras på väggskärm strategiskt placerad i anslutning till teamet, i passagen där många i organisationen passerar, i synfältet för viktiga stakeholders.

4. Skapa känsla genom att visa video

Video kan ge stor effekt direkt och skapa närvaro. I nuvarande projekt erfar jag framförallt detta när vi visar video för stakeholders från användningstester. Ett effektfullt sätt att få dem närmare användaren.  

5. Bygg UX rykte

I teamet jobbar vi på att synliggöra UX på flera sätt. Vi UX-are tar med utvecklare och produktägare på användarintervjuer och tester för att alla i teamet själva ska erfara användarbehov utöver de dragningar vi också håller kring användarinsikter. Detta har utvecklat teamet gradvis. Idag är alla i teamet mer delaktiga i projektets alla delar med ett mycket tydligare UX-fokus. Vi utgår numer ifrån våra åtta primära användarbehov när vi har storymapping-workshops tillsammans i teamet. Prioriteringar vi sedan gör i projektet är därför till stor del redan förankrade i hela teamet. Vi har också bjudit med relevanta intressenter till våra UX-frukostar. Ett format där vi kan dela med oss vad som är på gång, hur vi samarbetar över team och produkter++ mm. Malls presentation har gjort UX-arbetet mer överskådligt när det kommer till hur jag kan sälja in UX i nuvarande och framtida uppdrag. ”UX-säljarens 5 sinnen” har blivit lite av en checklista och gör mitt jobb enklare. 

linkedin.com/in/leakovac

 

Temaer