thought-catalog-214785
Vil Robotic Process Automation (RPA) ta over jobbene våre? - Bouvet Norge blogmask-mobile

Vil Robotic Process Automation (RPA) ta over jobbene våre?

Asle Gaarder 
30. mars 2016

Ser vi for oss en fremtid der roboter tar over jobbene våre? Science fiction forfatter Arthur C. Clarke sa en gang at "målet i fremtiden er full arbeidsledighet slik at vi kan leke". For meg kan det være en fristende tanke, men ikke alle ser like lyst på det. Mye av diskusjonen rundt robotisering er knyttet til frykt for å miste jobben til roboter.

Det er i dag mye snakk om robotisering, omstilling og digitalisering i norsk næringsliv. Robotic Process Automation (RPA) er en del av denne diskusjonen. Dette utbruddet har til hensikt å gi innsikt i hva Robotic Process Automation (RPA) er i dag, hva det ikke er og potensielle fordeler med RPA. Med roboter mener vi alle former for automasjonsteknologi, inkludert de som gjennomfører fysiske oppgaver (manuelle) eller intellektuelle oppgaver (kognitive).

Hva er Robotic Process Automation (RPA)?

For å skille RPA fra industriroboter dvs. mekaniske og fysiske roboter som har eksistert i over 50 år, ønsker jeg her å gi noen definisjoner på hva RPA er.

RPA er bruk av teknologi som automatiserer arbeidsprosesser primært for administrativt arbeid. Det er en type automatisering hvor en datamaskin etterligner et menneskets handlinger i å utføre regelbaserte og repeterbare oppgaver. I kontekst av viktige administrative dag-til-dag funksjoner, så er RPA automatisering av arbeid der en datamaskin bruker eksisterende programvare på samme måte som en vanlig ansatt gjør. For eksempel kan dette være i en bank hvor personalet må taste inn data i 20 ulike systemer for å registrere en ny kunde. Dette er gjerne repeterbart og regelbasert arbeid. Ved å automatisere den eksisterende prosessen uten å endre arbeidsflyten og IT-systemene kan en datamaskin med RPA programvare automatisk taste inn og registrere det meste av kundedataene.

RPA er altså programvare som installeres på en datamaskin og utfører arbeid med eksisterende systemer etter definerte regler. Dette betyr, i motsetning til tradisjonell programvare, at RPA er et verktøy eller en plattform som opererer og orkestrerer annen programvare gjennom eksisterende brukergrensesnitt og er i den forstand ikke integrert. RPA er ikke en del av informasjonsstrukturen til en bedrift, men sitter på toppen av den. Dette gjør det mulig for en bedrift å implementere teknologien hurtig og effektivt uten å endre eksisterende infrastruktur og systemer. Programvaren er ikke designet for å være en forretningsapplikasjon, men å representere en arbeidstaker som bruker forretningsapplikasjoner. I motsetning til mekaniske roboter er RPA virtuelle roboter. Du vil ikke se eller høre en fysisk robot foran en PC som taster ivrig i vei, men RPA er dataroboter som kjører på virtuelle datamaskiner.

Hva egner virtuelle roboter seg best til?

I dag egner virtuelle roboter seg best til digitalisering av operasjonelle prosesser og behandle ustrukturert data for å gjøre forholdvis enkel innholdsanalyser. Dette gjelder utførelse av oppgaver med statisk regelsett til å analysere ustrukturert innhold for å automatisere prosesser. Nylig var jeg med på å digitalisere en prosess der en virtuell robot leser, tolker og registrerer innhold fra et skannet dokument inn i et sakssystem for videre utsendelse.

Det ligger noe frem i tid før RPA vil nå et kognitivt potensiale med å simulere hjernekapasitet og utføre komplekse oppgaver, men nyheten om at Google DeepMind-programmet AlphaGo har slått en profesjonell Go-spiller viser at framskrittene går raskere enn hva som tidligere var antatt.

Fordeler med RPA

Noen av de potensielle fordelene med RPA er å bidra til automatisering av store mengder rutinepreget digitalt arbeid. En virtuell robot kan utføre repeterbare oppgaver som vanligvis tar mennesker en uutholdelig lang tid å utføre og som de vanligvis finner kjedelige. Roboten går ikke lei og er tilgjengelig døgnet rundt hele uken for en brøkdel av personalkostnader og en tredjedel av prisen av "outsourcet" arbeidskraft i lavkostland. Ansatte kan da benytte tiden sin på mer interessante oppgaver som krever tradisjonell tankekraft.

En annen fordel er at roboten bruker eksisterende applikasjoner gjennom brukergrensesnitt og kan være en måte å eliminere API utfordringer ved integrering mellom systemer. RPA kan også være en enklere og raskere tilnærming for prosessautomatisering i bedrifter det er mange ulike og lite sammenhengende systemer.

Vil robotene ta over jobbene våre?

Tilbake til innledning så vil ikke robotene overta jobbene våre, men endre måten vi arbeider på. Forrester anslår at 16% av jobber vil forsvinne grunnet automasjonsteknologier fra i dag og frem til 2025, men at 9% jobber basert på dagens antall jobber vil bli opprettet. Videre tyder analysen på at innen 2019 vil 25% av alle arbeidsoppgaver bli avlastet av dataroboter, fysiske roboter eller automatiserte selvbetjeningsløsninger. For de fleste arbeidstakere, vil robotkolleger eller digitale medarbeidere endre måten vi utfører vår daglige jobb. Min iRobot Roomba støvsuger har helt klart avlastet den daglige jobben med støvsuging hjemme. Nå kan jeg gå tur, trene eller være på jobb mens stue, kjøkken og gangen støvsuges og jeg trenger ikke å ta fram den tradisjonelle støvsugeren mer enn to ganger i måneden.

Referanser

  • Forrester, The State Of Robotic Process Automation, November 23, 2015
  • IRPA, Introduction to Robotic Process Automation
  • DNB Innsikt, Robotisering og omstilling i norks industri, Januar 2016