from business to buttons 1
>

Våre viktigste “takeaways” fra From business to buttons

Renate Kristiansen 
21. mai 2019

Med spennende internasjonale foredragsholdere som Jake Knapp, mannen bak Google Design Sprint og Kim Goodwin, kvinnen bak bestselgeren Designing for the Digital Age, var From business to buttons en utmerket møteplass for oss som jobber med brukeropplevelse og tjenestedesign. Dette er en oppsummering av mine viktigste “takeaways” fra konferansen.

2. mai deltok jeg på workshopen: Leading UX: Influencing Culture and Growing Teams med Kim Goodwin  

Kim åpnet dagen med å stille spørsmålet «Hva er en god leder?». Punkter som kom opp var at en god leder hjelper andre å se nye perspektiver, samt at de løfter frem andre og gjør dem gode. 

Hun snakket videre om at det i ulike typer organisasjoner kreves ulik tilnærming i måten vi jobber på for å få til endringer: 

  1. Adhocracy: Dynamisk organisasjon med eksternt rettet fokus. Disse organisasjonene avskyr strukturerte prosessesser, og UX-ressursene bør være “witeboard ninjas”. Alle nye ideer tas imot med stor entusiasme. Utfordringen i en slik organisasjon kan være å få alle til å jobbe mot en felles langsiktig visjon.  

  1. Clans: Dynamisk men internt fokusert organisasjon. Typisk i skandinaviske organisasjoner. Viktige verdier er medarbeidertilfredshet, harmoni og samarbeid. Her må du sørge for at du involverer alle på riktig måte for å få til en beslutning. Når du jobber med UX i en slik organisasjon, blir rollen din gjerne som fasilitator og coach.  

  1. Hierarchy: I slike organisasjoner verdsettes effektivitet og struktur. Ekspertise er viktig, og risikoer skal håndteres. Når du jobber med UX i en slik organisasjon, stoler de gjerne på din ekspertise, og vil gjerne at du kommer med løsningene. De løsninger du kommer opp med må forankres godt i ledelsen.  

  1. Marked: Eksternt fokusert. Ser nøye på markedet, og er drevet av kvantifiserbare data. Her trengs det gode data for å vinne diskusjonen. Det kan være utfordrende når det gjelder nyutvikling hvor datainnsamling er vanskelig.  

Kim foreslår at når du skal jobbe med en ny organisasjon, kan du lage en Persona for organisasjonstypen. Du bør også gjøre brukerintervjuer for å kartlegge hvordan beslutninger tas.  

from business to buttons 2
Fullsatt sal klare for læring.

Konferansedag – en oppsummering av de viktigste foredragene  

Jake Knapp 
Konferansedagen åpnet med Jake Knapp, som snakket om hvordan du med en designsprint på én uke kan utforske en problemstilling, bygge prototype og få feedback fra brukere. Ofte må ideen videreutvikles i etterkant for å bli helt riktig, men du sparer potensielt mye utviklingsressurser ved å legge bort dårlige ideer. I tillegg til det faglige innholdet, brukte han de siste ti minuttene av sitt foredrag til å inspirere publikum til å ta tak i sin egen arbeidshverdag, og å gjøre den så bra som overhodet mulig. Alt i alt var det et nyttig og inspirerende foredrag som jeg sterkt anbefaler: youtu.be/KX7tc4UP-nI 

Jeff Gothelf 
Jeff Gothelf holdt et foredrag som inneholdt en historie om hvordan gammelt lovverk kan få urimelige konsekvenser for brukerne. Han fortalte om John Deere’s sine landbruksmaskiner, en urimelig lisensavtale, og hvordan amerikanske bønder ble hjulpet av ukrainske hackere til å kunne reparere sine egne landbruksmaskiner. I dette tilfellet ble reparasjoner, av i utgangspunktet gode, solide produkter, designet på en slik måte at det skapte utilbørlige konsekvenser for bøndene som ikke lengre kunne reparere sine maskiner når det hastet som mest. Budskapet: Designere bør avstå fra usolidariske design.  

Paul Fu 
Paul Fu fra Alibaba Group snakket om det enorme kinesiske markedet som nå beveger seg mer og mer mot «natural interaction», herunder stemmestyring. Prinsippet i naturlig interaksjon er at brukeren kan benytte den interaksjonsformen som føles naturlig for han/henne. For eksempel så vil ikke tekst være en naturlig interaksjonsform for analfabeter. Fu viste mange eksempler på ny teknologi hvor AI brukes for å forbedre brukeropplevelsen. Han viste også eksempler på hvordan programvare kunne scanne et bilde/video av et produkt, og generere produktbeskrivelser og nye bilder/videoutsnitt av produktet. Denne teknologien blir brukt i kinesiske nettbutikker, og har ført til økt salg hos de som har tatt det i bruk.  

Laura Kalbag 
Laura Kalbag holdt et inspirerende foredrag, hvor hun trakk frem noen vanlige designpatterns som benyttes av mange sider på web, men som virker ekskluderende på mennesker med ulike utfordringer. Et eksempel hun snakket om var reCAPTCHA fra Google, hvor de ved å inkludere denne teknologien på nettsiden sin, muliggjør at Google overvåker all aktivitet. Jeg anbefaler å se dette foredraget, da det tar opp viktige spørsmål som angår alles rett til privatliv: https://youtu.be/cVhySHv9bb8. Jeg oppfattet at et av Lauras viktigste budskap var at vi som designere har ansvar for å designe løsninger som er etisk riktig og inkluderende. 

Kim Goodwin 
Kim Goodwin fortsatte der Laura slapp, og snakket videre om at vi må verdsette mennesker – da vil nemlig godt design komme som en konsekvens. Hun advarte mot å tro at det å utvikle et designsystem alene medfører god brukeropplevelse. God brukeropplevelse defineres lengre opp i organisasjonen, i forretningsmodellen, og i det du definerer som produktets suksessfaktorer. Hun viste oss hvordan designsystemet til United Airline er rimelig likegyldig for deres omdømme så lenge de overbooker flygninger og drar passasjerer skrikende ut av flyene. Kim argumenterte for at vi burde fokusere mer på å bygge bedre beslutningssystemer som hjelper alle ledd i en organisasjon til å ta brukervennlige avgjørelser. Presentasjonen hennes inneholder en gjennomgang av elementene hun mener bør inngå i et beslutningssystem: https://youtu.be/YGLfhp7QJuw 

Lindsay Aitchison 
Lindsay Aitchison fra NASA, designer romdrakter, og fortalte om de helt spesielle kravene miljøet i verdensrommet stiller til designerne av draktene. Draktene må blant annet tilpasses ulikt miljø avhengig av hvor de skal brukes; romdrakter som skal brukes på romstasjonen (hvor det er null tyngdekraft, og hvor føttene kun brukes for økt balanse), har andre egenskaper enn drakter som skal brukes på månen (hvor det er litt tyngdekraft, og hvor føttene skal brukes til jobben).   

Marc Stickdorn 
Marc Stickdorn sitt foredrag omhandlet tjenestedesign og 12 steg til hvordan det kan tas i bruk i organisasjoner. Han la vekt på at idemyldringsfasen har fått for stor plass i forhold til prototyping – som han fremhevet som den viktigste av metodene innen tjenestedesign.    

Christopher Noessel 
Christopher Noessel snakket om Agentive tech og hvordan AI brukes for å få utført oppgaver på brukeren vegne. Slik ny teknologi har potensiale til å skape endringer, ved at de gir folk mer fritid. Dette sammenlignet han med kvinnefrigjøringen som skjøt fart ved introduksjon av husholdningsapparater. 

IMG_20190503_151632
To glade deltagere - Renate og Lene