Bouvet-IT
>

Vi er hovedsamarbeidspartner av itDAGENE 2019!

Redaksjonen 
12. mars 2019

Endelig kan vi slippe den store nyheten. Studentene representerer fremtiden, og derfor er det gledelig for oss å kunne bidra til at studentene skal kunne begynne en naturlig dialog med arbeidslivet allerede i studietiden.

Å være til stede på en slik arena gir oss og andre bedrifter muligheten til å kunne legge til rette for at studentene skal få et mest mulig nyansert grunnlag for å kunne ta viktige valg etter endt studie. Regiondirektør for Bovuet Region Nord, Eirik Vefsnmo, kan fortelle at å hjelpe til rundt et slikt arrangement på mange måter oppsummerer hva det å jobbe i Bouvet handler om. Åpenhet, felleskap, kunnskapsdeling og positiv kultur er nemlig flere av tingene som står i sentrum hos Bouvet.

– Dette samarbeidet er vi svært stolte av! Vi er opptatt av at studenter skal få muligheten til å se hva potensielle arbeidsgivere kan tilby, samt å skape en dialog med studentene, slik at de får en bedre forståelse for hva som kreves av de senere. Dette er et arrangement som er like positivt for bedriftene som studentene, og det er nettopp dette som gjør at vi ønsket å være med som hovedsponsor, forklarer, Vefsnmo

IT-dagene
Regiondirektør for Bovuet Region Nord, Eirik Vefsnmo og lederen for itDAGENE-komiteen, Hedda Langvik, feiret samarbeidet med kake.

Hva er itDagene?

itDAGENE er et årlig arrangement som skal skape kontakt mellom IT-studenter og næringsliv ved NTNU. Det som gjør denne bedriftsdagen litt spesiell er at den ikke arrangeres av en linjeforening, men av studentene selv. Nærmere bestemt av 3.klasse data- og kommunikasjonsteknologi ved NTNU.

Ved itDAGENE er hovedattraksjonen de ulike bedriftstandsene. Her kan studentene bli kjent med bedriftene, høre hvordan det er å jobbe for dem, samt kanskje utveksle kontaktinformasjon som kan føre til både sommerjobb eller lignende muligheter. Under itDAGENE arrangeres det også kurs om alt fra maskinlæring til hvordan man skriver CV. Kursene er gratis, og alt du trenger å gjøre er å møte opp. Mandag 9. september samles studenter og bedriftsrepresentanter til hyggelig lag og underholdning.