BCM-gjengen

Kapittel 8 - Omtanke

Vi er en bedrift som setter samhold, mangfold og betydning av arbeidet høyt, høyere enn tanken om alltid størst mulig profitt. Da skulle det faktisk bare mangle om ikke vi som bedrift klarer å vise våre ansatte omtanke og la dem få være mennesker.

Det krever nemlig energi, entusiasme og vilje for å levere dag ut og dag inn som konsulent, og slikt er det ingen som har en konstant mengde av – det krever jevnlig påfyll. Og du kan gjerne ha gode arbeidsmiljø, med spennende kolleger og spennende prosjekter med spennende arbeidsoppgaver, men den fremste kilden vil likevel være din egen fritid.

Vi er mennesker. Vi lever kanskje og ånder for arbeidet vårt, men de fleste gjør ikke det uten at de også får leve og ånde for noe annet. Noe som er deres eget. Hjem, familie, hobbyer. Vi snakker ofte om å være et «helt menneske» i Bouvet. I det ligger det at du skal få lov til å ha balanse mellom jobb og fritid – du skal ikke måtte forsake det som er viktig for deg utenfor Bouvet – du skal kunne tilpasse din jobbsituasjon til din livssituasjon for øvrig. Grunnen er enkel; Hvis du fungerer i privatlivet, så vet vi at du vil fungere bedre i jobben din. 

«Grunnen er enkel; Hvis du fungerer i privatlivet, så vet vi at du vil fungere bedre i jobben din.»  

Fleksibilitet et prinsipp 
Det er derfor vi blant annet praktiserer fleksitid. Det er viktig for mange – og helt avgjørende for de av oss som er småbarnsforeldre. For eksempel. Det samme er muligheten til hjemmekontor – og ikke minst muligheten til å ta med barn på jobben når skoler og barnehager av en eller annen grunn holder stengt. Det er ikke uvanlig å treffe på unge mennesker i Bouvets lokaler – gjerne i åndeløs ærefrykt overfor kakaoen som tilsynelatende strømmer fritt fra kaffemaskinen! 
 
Alt handler om fleksibilitet i hverdagen, og derfor har vi også tilpasset omsorgspermisjonen som gis ved syke barn fra å regnes i antall dager til å regnes i timer, mens vi i Sverige gir friskvårdsbidrag til medarbeiderne og benytter Benify som portal for valg av ulike aktiviteter. 
 

Kreativt_rom_sthlm
Med mamma eller pappa på jobben

Vi – med Arbeidsmiljøutvalget i spissen – legger også stor vekt på å redusere bruken av overtid for slik å redusere presset på medarbeiderne. Samtidig gir også ordningen med avspasering mulighet til å ta igjen det tapte på hjemmefronten – etter periodene som likevel oppstår av og til, og hvor ekstra innsats er nødvendig.  
 
Fritid gjennom jobben 
Samtidig er vi i Bouvet glade for at vi ikke bare er gode kolleger, mange av oss finner også hverandre utenfor arbeidstid – med felles interesser og hobbyer. Fysisk aktivitet og sosiale relasjoner er viktig for helse og velvære, og derfor ser vi på det som viktig også for oss som bedrift å bygge opp under dette. Det kan være alt fra felles sirkeltrening, spinning eller felles treningsøkter mot deltakelse i et løp eller et sykkelritt til rene sosiale aktiviteter som brettspill-kveld og gaming-kveld. I Trondheim har vi tatt dette litt lengre – og innført et eget uhøytidelig poengsystem med premiering for både fysisk aktivitet (Sunn&Frisk) og kulturelle aktiviteter (Kul&Kulturell).  
 
I hver region er det også en rekke ulike interessegrupper som bidrar til å bygge lagånd. Dette omfatter alt fra spreke bedriftsidrettsgrupper til øl-bryggelaug, fotoklubb og rockeband. På Bergenskontoret er alle ansatte kollektivt medlemmer av Bergen turlag og Den Norske Turistforening, og det har blitt flere felles fjellturer opp igjennom årene. 
Alle disse aktivitetene er med på å bygge relasjoner og vennskap mellom ansatte også på fritiden, noe som igjen bidrar til godt samarbeid og samhold i hverdagen. 
 
Familien skal med 
Når du bruker så mange timer av dagen din som du gjør på en arbeidsplass, er det også hyggelig å introdusere familien for den. Vi gjør det ved å arrangere ulike familieaktiviteter gjennom året – som juletrefest, skihelg på fjellet, Tusenfryd-dag, klatrepark- eller gårdsbesøk. Mange av dem har blitt en tradisjon både ansatte og familiene deres ser fram i mot. Flere regioner har dessuten firmahytter/fritidsleiligheter som de ansatte kan ta med familie og venner til. Tildelingen av helger foregår alltid etter loddtrekning, og ingen har forrang. Dette er også et flittig brukt tilbud – ved de store utfartshelgene, men også resten av året.  
 
Støtte i utfordrende perioder 
Dessverre går ikke livet alltid på skinner for Bouvet-ansatte heller, og vi ser på det som vår plikt å gjøre vårt når en kollega opplever utfordrende perioder. Det gjør vi først og fremst ved å praktisere åpen dør for alle problemstillinger, slik at vi raskt kan fange opp signaler og gjøre de tilpasninger som er nødvendig. Målet er alltid å hjelpe kollegaen vår tilbake i en velfungerende hverdag – privat og på jobb. Alle tiltak må likevel vurderes ut fra situasjonen. Hvordan medarbeideren opplever det hele og hva det er behov for vil være individuelt. Den enkelte leder har stor frihet til å velge de tiltak han eller hun mener er hensiktsmessig  
 
Vi har dessverre også opplevd å miste kolleger, i ulykker eller sykdom. Særlig når slikt skjer brått, vil mange ha behov for omtanke og oppfølging. Det er naturlig at nærmeste leder følger opp den avdødes familie, med støtte fra HR og administrerende direktør, mens vi alle tar vare på hverandre internt og gir mulighet og rom til å uttrykke sorg og minnes avdøde.  
 
Av og til er likevel ikke vår innsats nok. Vi har derfor flere tilbud som våre ansatte kan benytte ved kriser i livet. Heldigvis er det sjelden behov for disse tjenestene, men for de som virkelig trenger dem, kan det bety svært mye. Vårt tilbud om psykologbistand er dessuten et lavterskel-tilbud, der ansatte kan ta kontakt og få rask hjelp, uansett årsaken til problemene. Ofte kan bare noen få samtaler gi et nytt perspektiv på en situasjon og hjelpe en å komme videre. Mange bruker psykologbistand også som coaching i konsulent- eller lederrollen.  
 
Velvære krever en frisk sjel, i et friskt legeme. Alle ansatte er derfor omfattet av helseforsikring. Denne gir de ansatte mulighet til raskt å få undersøkelser og nødvendig behandling ved ulike typer sykdommer og plager. Det finnes også tilbud om å tegne slik dekning for familiemedlemmer til rabattert pris. 

Mangfold
Selvom vi legger mye arbeid i å finne de riktige folkene, som passer inn i kulturen vår, betyr ikke det – og det er viktig å understreke – at vi søker konformitet og ensretting. Vi søker mangfold og diskusjon. Vi har et stort og mangfoldig miljø i Bouvet – for eksempel med over 40 nasjonaliteter på jobb – og vi har det med vilje og viten. Ulike mennesker ser nemlig utfordringene fra ulike vinkler. Det bidrar til at vi kan levere råd, løsninger og tjenester som er mer helhetlig. Derfor streber vi etter et mangfold av kompetanse – med konsulenter fra en rekke ulike fagdisipliner, og derfor streber vi etter mangfold i alder, kjønn og seksuell legning. Alle skal kunne ha en plass og en stemme hos oss. 

«Ulike mennesker ser nemlig utfordringene fra ulike vinkler. Det bidrar til at vi kan levere råd, løsninger og tjenester som er mer helhetlig.»

Noe må vi jobbe mer med enn annet. Kvinneandel er en tradisjonell utfordring i vår bransje, og selv om den er i bedring, er det avgjørende for oss å være i front av denne utviklingen og jobbe langsiktig med å øke kvinneandelen i Bouvet. En god balanse i kjønnsfordelingen gir økt trivsel både for menn og kvinner. Blant tiltak kan vi nevne: 

  • Oppfordre våre kvinnelige ansatte til å være synlige på ulike arenaer for fag og ledelse
  • Alltid ha med kvinner i rekrutteringskampanjer
  • Etablert et internt nettverk: "Flere kvinner i Bouvet"
  • Gullpartner til ODA-nettverket
  • Samarbeide med «Lær kidsa koding» for å øke den generelle interessen for koding blant barn i tidlig alder. Desto tidligere barn blir introdusert for programmering, desto mindre kjønnsdelt blir interessen for faget 

Diskriminering er fullstendig uakseptabelt 
Alle ansatte i Bouvet er forpliktet til å bidra til et positivt og profesjonelt arbeidsmiljø. Dette innebærer at de ansatte skal behandle hverandre med respekt og alle former for diskriminering er uakseptabelt. Dette gjelder blant annet diskriminering basert på religion, hudfarge, kjønn, seksuell legning, alder, nasjonalitet, rase eller funksjonshemming. 
Vi har nedfelt noen enkle (og selvfølgelige) retningslinjer om mangfold og diskriminering i personalhåndboken. Alle skal ha de samme mulighetene og rettighetene i selskapet, det være seg i rekrutteringssammenheng, utviklings- og karrieremuligheter og sosialt.

Picture1
Stillingsannonse med fokus på å rekruttere flere damer til Bouvet
Is på ODA-dagen
Bouvet-damer deler ut is til alle deltakerne på ODA Inspirasjonsdagen

Bouvet Nords kanonballag under Idrettsfestivalen 2018Fysisk aktivitet og sosiale relasjoner skapes når Bouvet Nords kanonballag deltar i Idrettsfestivalen 2018

Juleølsmaking på Trondheimskontoret
23 varianter, deriblant flere hjemmebrygg, ble testet da Trondheimskontoret arrangerte juleølsmaking
Kongeparken
Familiedag i Kongeparken
SykkelVM2Hagefest
Hagefest under Sykkel VM i Bergen for Bouvetfolk med familie
Lokaler trimrommet
Det nye Bouvetkontoret i Stavanger har fått eget trimrom