Fra strategi til handling med OKR


Varighet: Kl. 09:00-12:00

Pris: 3500 - kun for Bouvet ansatte

Kurskategori: Kurs

Kursdatoer er ikke helt avklart ennå, men kontakt [email protected] for påmelding!

Hva er OKR? 

OKR står for «Objectives and Key Results». «Objectives» handler om hva det er man ønsker å oppnå, mens «Key Results» handler om hvordan man skal få det til. OKR er et enkelt rammeverk for målstyring. Det gir klare retningslinjer og forståelse for hva selskapet ønsker å oppnå, slik at alle i organisasjonen vet hvilken retning en skal dra i.

Kurset gir en innføring i rammeverket og tips om hva som skal til for å lykkes med implementeringen av OKR.

 

Agenda
•   Kort intro og innledning
•   Hva og hvorfor OKR
•   Hvordan bruke OKR 
•   Praktiske oppgaver
•   Eksempler fra tidligere implementeringer
•   Oppsummering og retro
 


Målgruppe 

  • Ledere som vurderer å sette i gang med OKR
  • Ledere som har startet med OKR som ønsker få mer effekt
  • Virksomheter som vil bygge en lærende og endringsdyktig virksomhet
  • Ledere, mellomledere, teamledere, strategiske rådgivere og konsulenter som driver digital transformasjon
     

Kursdatoer er ikke helt avklart ennå, men kontakt [email protected] for påmelding!

Kursinstruktør

Som OKR resultatcoach for ledere og organisasjoner, ser Kim en klar forskjell mellom selskaper som skaper gode resultater, kontra selskaper som har en lineær utvikling av sine resultater. Kim sin erfaring er over 20 år med salg og ledelse. Siden 2010 har han hatt et bevisst forhold til mål og virksomhet styring for sikre at ting blir gjennomført.

“Å lede handler om å verve, inspirere, påvirke og bevege seg selv og andre til en felles fremtid”

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Nina Alfstad Sæther
Produktansvarlig