To personer smiler til hverandre foran en dataskjerm

Praktisk anvendelse av Sparx EA

Sparx Enterprise Architect et av verdens, og Norges, mest brukte verktøy for modellering, visualisering, publisering og design av arkitekturer. Verktøyet støtter bruk og tilpasning av en rekke modelleringsstandarder, deriblant UML, TOGAF / Archimate, BPMN og Entity-Relationship i tillegg til avansert publiserings- automatiserings-, og datautvekslingsfunksjonalitet.

Kursinnhold

Introduksjon til Enterprisearkitektur - verktøy

•Hva er Enterprise Architect?
•Behovet og fordelen med Enterprise Architect
•Typer av arkitektur og relevante notationsstandarder
•Hvorfor modellere?
•Hvorfor et verktøy?

Introduksjon til Sparx Enterprise Architect

•Lisenstyper og muligheter for oppsett av EA
◦ Flytende og lokale lisenser
◦ Fil eller databasebasert. Lokal eller cloud
◦ Reusable assets
•MDG teknologier Sparx Enterprise Architects kobling til omverdenen
•Grunnleggende funksjoner
•Introduksjon til grensesnittet
•Sikkerhet og locking

Virksomhetsarkitektur

•Hva er virksomhetsarkitektur: Mål, aspekter og standarder
•Hvordan modelleres virksomhetsarkitektur?
•En kort oversikt over TOGAF og Archimate

Forretningsarkitektur

•Hva er en forretningsarkitektur?
•Hvordan kan forretningsarkitetruen modelleres?
•Tjenester, grensesnitt og funksjoner
•Prosesser

Informasjonssystemarkitektur

•Domenemodellering
•Entity Relationship (databasespesifikk)

Applikasjonsarkitektur

•IT tjenester og funksjoner
•Applikasjoner og grensesnitt

Teknologiarkitektur

•Infrastruktur / plattformtjenester og funksjoner
•Komponenter og grensesnitt

Modellering av endringsbehov

•Interessenter
•Drivere og assessments
•Mål og krav

Modellering av endringsgjennomføring

•Plattformer og transisjoner
•Prosjekter, programmer, og endringspakker
•Gap analyse og heat maps

Sporbarhet i Sparx Enterprise Architect

•Sporbarhet fra krav till realisering
•Relasjonsmatriser
•Granskningsfunksjon (audit)

Inn og Ut i Sparx Enterprise Architect

•Hvordan lages en RTF dokumentasjon i Sparx Enterprise Architect?
•Hvordan lages en HTML-dokumentasjon i Sparx Enterprise Architect?
•Modellinformasjon via XMI

Tilpasning av EA til egne behov

•Skripting og automatisering
•UML profiler og MDG pakker
•Templates

Integrasjon med andre verktøy

•JIRA og Confluence
•Andre UML verktøy
•Gjennom skripting

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

bouvet-portrait-bw-Nina-2

Nina Alfstad Sæther

Produktansvarlig

nina.sether@bouvet.no

+47 480 30 452