Cloud

AZ-220 Microsoft Azure IoT Developer

This course provides students with the skills and knowledge required to successfully create and maintain the cloud and edge portions of an Azure IoT solution. The course includes full coverage of the core Azure IoT services such as IoT Hub, Device Provisioning Services, Azure Stream Analytics, Time Series Insights, and more. In addition to the focus on Azure PaaS services, the course includes sections on IoT Edge, device management, monitoring and troubleshooting, security concerns, and Azure IoT Central.

Agenda

Module 1: Introduction to IoT and Azure IoT Services

-Business Opportunities for IoT
-Introduction to IoT Solution Architecture
-IoT Hardware and Cloud Services

Module 2: Devices and Device Communication

-IoT Hub and Devices
-IoT Developer Tools
-Device Configuration and Communication

Module 3: Device Provisioning at Scale

-Device Provisioning Service Terms and Concepts
-Configure and Manage the Device Provisioning Service
-Device Provisioning Tasks

Module 4: Message Processing and Analytics

-Messages and Message Processing
-Data Storage Options
-Azure Stream Analytics

Module 5: Insights and Business Integration

-Business Integration for IoT Solutions
-Data Visualization with Time Series Insights
-Data Visualization with Power BI

Module 6: Azure IoT Edge Deployment Process

-Introduction to Azure IoT Edge
-Edge Deployment Process
-Edge Gateway Devices

Module 7: Azure IoT Edge Modules and Containers

-Develop Custom Edge Modules
-Offline and Local Storage

Module 8: Device Management

-Introduction to IoT Device Management
-Manage IoT and IoT Edge Devices
-Device Management at Scale

Module 9: Solution Testing, Diagnostics, and Logging

-Monitoring and Logging
-Troubleshooting

Module 10: Azure Security Center and IoT Security Considerations

-Security Fundamentals for IoT Solutions
-Introduction to Azure Security Center for IoT
-Enhance Protection with Azure Security Center for IoT Agents

Module 11: Build an IoT Solution with IoT Central

-Introduction to IoT Central
-Create and Manage Device Templates
-Manage Devices in Azure IoT Central

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Henrik Buzzi

Henrik Buzzi

Produktansvarlig

henrik.buzzi@bouvet.no

+47 93808080