Cloud

AZ-304 Microsoft Azure Architect Design

This course teaches Solutions Architects how to translate business requirements into secure, scalable, and reliable solutions. Lessons include design considerations related to logging, cost analysis, authentication and authorization, governance, security, storage, high availability, and migration. This role requires decisions in multiple areas that affect an overall design solution.

Agenda

Module 1: Design for Cost Optimization

-Recommend Solutions for Cost Management
-Recommended Viewpoints for Minimizing Costs

Module 2: Design a Solution for Logging and Monitoring

-Azure Monitoring Services
-Azure Monitor

Module 3: Design Authentication

-Recommend a Solution for Multi-Factor Authentication
-Recommend a Solution for Single-Sign On (SSO)
-Five Steps for Securing Identity Infrastructure
-Recommend a Solution for a Hybrid Identity
-Recommend a Solution for B2B Integration

Module 4: Design Authorization

-Infrastructure Protection
-Recommend a Hierarchical Structure for Management Groups, Subscriptions and Resource Groups

Module 5: Design Governance

-Recommend a Solution for using Azure Policy
-Recommend a Solution for using Azure Blueprint

Module 6: Design Security for Applications

-Recommend a Solution using KeyVault
-Recommend a Solution using Azure AD Managed Identities

Module 7: Design a Solution for Databases

Select an Appropriate Data Platform Based on Requirements
Overview of Azure Data Storage
Recommend Database Service Tier Sizing
Dynamically Scale Azure SQL Database and Azure SQL Managed Instances
Recommend a Solution for Encrypting Data at Rest, Transmission, and In Use

Module 8: Design Data Integration

-Recommend a Data Flow
-Recommend a Solution for Data Integration

Module 9: Select an Appropriate Storage Account

-Understanding Storage Tiers
-Recommend a Storage Access Solution
-Recommend Storage Management Tools

Module 10: Design a Solution for Backup and Recovery

-Recommend a Recovery Solution for Hybrid and On-Premises Workloads
-Design and Azure Site Recovery Solution
-Recommend a Solution for Recovery in Different Regions
-Recommend a Solution for Azure Backup Management
-Design a Solution for Data Archiving and Retention

Module 11: Design for High Availability

-Recommend a Solution for Application and Workload Redundancy
-Recommend a Solution for Autoscaling
-Identify Resources that Require High Availability
-Identify Storage Tpes for High Availability
-Recommend a Solution for Geo-Redundancy of Workloads

Module 12: Design a Compute Solution

-Recommend a Solution for Compute Provisioning
-Determine Appropriate Compute Technologies
-Recommend a Solution for Containers
-Recommend a Solution for Automating Compute Management

Module 13: Design a Network Solution

-Recommend a Solution for Network Addressing and Name Resolution
-Recommend a Solution for Network Provisioning
-Recommend a Solution for Network Security
-Recommend a Solution for iInternete Connectivity and On-Premises Networks,
-Recommend a Solution for Automating Network Management
-Recommend a Solution for Load Balancing and Rraffic Routing

Module 14: Design an Application Architecture

-Recommend a Microservices Architecture
-Recommend an Orchestration Solution for Deployment of Applications
-Recommend a Solution for API Integration

Module 15: Design Migrations

-Assess and On-Premises Servers and Applications for Migration
-Recommend a Solution for Migrating Applications and VMs
-Recommend a Solution for Migration of Databases

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Henrik Buzzi

Henrik Buzzi

Produktansvarlig

henrik.buzzi@bouvet.no

+47 93808080