AZ-303 Microsoft Azure Architect Technologi

Dager: 5

Pris: 28500

Kurskategori: Cloud

Underkategori: Microsoft Azure

Kursdatoer er ikke helt avklart ennå, men kontakt [email protected] for påmelding!

This course teaches Solutions Architects how to translate business requirements into secure, scalable, and reliable solutions. Lessons include virtualization, automation, networking, storage, identity, security, data platform, and application infrastructure. This course outlines how decisions in each theses area affects an overall solution.

Audience

This course is for IT Professionals with expertise in designing and implementing solutions running on Microsoft Azure. You should have broad knowledge of IT operations, including networking, virtualization, identity, security, business continuity, disaster recovery, data platform, budgeting, and governance. Azure Solution Architects use the Azure Portal and as they become more adept they use the Command Line Interface. Candidates must have expert-level skills in Azure administration and have experience with Azure development processes and DevOps processes.

Prerequisites

Successful Azure Solution Architects start this role with experience on operating systems, virtualization, cloud infrastructure, storage structures, and networking.

  • Understanding of on-premises virtualization technologies, including: VMs, virtual networking, and virtual hard disks.
  • Understanding of network configuration, including TCP/IP, Domain Name System (DNS), virtual private networks (VPNs), firewalls, and encryption technologies.
  • Understanding of Active Directory concepts, including domains, forests, domain controllers, replication, Kerberos protocol, and Lightweight Directory Access Protocol (LDAP).
  • Understanding of resilience and disaster recovery, including backup and restore operations.

Våre virtuelle MS Azure kurs blir tatt opp. Opptaket blir tilgjengelig ca. 48 timer etter siste kursdag. Du har tilgang til opptaket i 365 dager.

Agenda

Module 1: Implement VMs for Windows and Linux

-Select Virtual Machine Size
-Configure High Availability
-Implement Azure Dedicated Hosts
-Deploy and Configure Scale Sets
-Configure Azure Disk Encryption

Module 2: Automate Deployment and Configuration of Resources

-Azure Resource Manager Templates -Save a Template for a VM -Evaluate Location of New Resources -Configure a Virtual Hard Disk Template -Deploy from a Template -Create and Execute an Automation Runbook


Module 3: Implement Virtual Networking

-Virtual Network Peering
-Implement VNet Peering

Module 4: Implement Load Balancing and Network Security

-Implement Azure Load Balancer
-Implement an Application Gateway
-Understand Web Application Firewall
-Implement Azure Firewall
-Implement Azure Front Door
-Implementing Azure Traffice Manager
-Implement Network Security Groups and Application Security Grou
-Implement Azure Bastion

Module 5: Implement Storage Accounts

-Storage Accounts
-Blob Storage
-Storage Security
-Managing Storage
-Accessing Blobs and Queues using AAD
-Configure Azure Storage Firewalls and Virtual Networks

Module 6: Implement Azure Active Directory

-Overview of Azure Active Directory
-Users and Groups
-Domains and Custom Domains
-Azure AD Identity Protection
-Implement Conditional Access
-Configure Fraud Alerts for MFA
-Implement Bypass Options
-Configure Trusted IPs
-Configure Guest Users in Azure AD
-Manage Multiple Directori

Module 7: Implement and Manage Azure Governance

-Create Management Groups, Subscriptions, and Resource Groups
-Overview of Role-Based Access Control (RBAC)
-Role-Based Access Control (RBAC) Roles
-Azure AD Access Reviews
-Implement and Configure an Azure Policy
-Azure Blueprints

Module 8: Implement and Manage Hybrid Identities

-Install and Configure Azure AD Connect
-Configure Password Sync and Password Writeback
-Configure Azure AD Connect Health

Module 9: Manage Workloads in Azure

-Migrate Workloads using Azure Migrate
-VMware - Agentless Migration
-VMware - Agent-Based Migration
-Implement Azure Backup
-Azure to Azure Site Recovery
-Implement Azure Update Management

Module 10: Implement Cloud Infrastructure Monitoring

-Azure Infrastructure Security Monitoring
-Azure Monitor
-Azure Workbooks
-Azure Alerts
-Log Analytics
-Network Watcher
-Azure Service Health
-Monitor Azure Costs
-Azure Application Insights
-Unified Monitoring in Azure

Module 11: Manage Security for Applications

-Azure Key Vault
-Azure Managed Identity

Module 12: Implement an Application Infrastructure

-Create and Configure Azure App Service
-Create an App Service Web App for Containers
-Create and Configure an App Service Plan
-Configure Networking for an App Service
-Create and Manage Deployment Slots
-Implement Logic Apps
-Implement Azure Functions

Module 13: Implement Container-Based Applications

-Azure Container Instances
-Configure Azure Kubernetes Service

Module 14: Implement NoSQL Databases

-Configure Storage Account Tables
-Select Appropriate CosmosDB APIs

Module 15: Implement Azure SQL Databases

-Configure Azure SQL Database Settings
-Implement Azure SQL Database Managed Instances
-High-Availability and Azure SQL Database

Kursdatoer er ikke helt avklart ennå, men kontakt [email protected] for påmelding!

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Henrik Buzzi
Produktansvarlig