Facebook Pixel

Lynkurs i fasilitering av Google Design Sprint

Fra problem til testet løsning på noen få dager!
På dette kurset lærer du hvordan du fasiliterer en Google Design Sprint.

Varighet: 1 dag (08:30-16:30)

Pris: 6500

Kurskategori: Designmetodikk

Kursdatoer er ikke helt avklart ennå, men kontakt [email protected] for påmelding!

Hva er Google Design Sprint?

Google Design Sprint er en systematisk og rask prosess for å løse komplekse problemstillinger gjennom designmetodikk, prototyping og testing på reelle brukere. Prosessen er utviklet av Jake Knapp, John Zeratsky og Braden Kowitz da de jobbet i Google. Sammen utga de boken ‘Sprint’ i 2016, som er en praktisk beskrivelse av innholdet i en Google Design Sprint. Den opprinnelige prosessen tar fem dager, men det er nå utviklet en 2.0 versjon på fire dager I løpet av kun en kursdag vil du få den innsikten og tryggheten du trenger for å fasilitere Google Design Sprint 2.0 (fire dager) på egen arbeidsplass.

Læringsutbytte:

 • Metoder og teknikker for å forstå og bruke Google Design Sprint
 • Hvordan fasilitere Design Sprint 2.0 på fire dager
 • Hva som skal til for å lage konseptideer til nye produkter, tjenester og prosesser
 • Hvordan bruke storyboard effektivt for å finslipe ideer
 • Lage prototyper klare til brukertesting
 • Hvordan du gjennomfører en god brukertest
 • Alt det praktiske før, under og etter en sprint

Google Design Sprint er en effektiv og energigivende måte å jobbe på som gir verdifull læring underveis. Du får i veldig tidlig fase avdekket om konseptet eller idéen er verdt å videreutvikle, samt hva som evt må forbedres eller endres for å møte brukerens behov på best mulig måte. Prosessen er basert på Design Thinking metodikk og kombinerer brukerinnsikt, strategi, innovasjon og forretningsforståelse.

Praktisk lynkurs i fasilitering:

På kurset vil du lære å fasilitere Google Design Sprint 2.0 som inneholder nye og oppdaterte verktøy som gjør prosessen mer effektiv. Du får et engasjerende ’hands-on’ kurs med både teori og metodikk – men det viktigste er at du lærer gjennom å bruke verktøyene og aktivt jobbe med prosessen. I små grupper på 4-6 personer vil du jobbe med oppgaver, verktøy og gjennomføringen av en Google Design Sprint 2.0.

Praktisk informasjon:

Det vil bli lagt inn jevnlige pauser underveis. Lunsj 45 min, fra kl. 11:30 – 12:15.

Målgruppe:

Prosjektledere, forretningsutviklere, produktsjefer, direktører, designere, ingeniører, fageksperter, teknologer, markedsførere, ledere i både privat og offentlig sektor.

Forkunnskaper:

Det anbefales at du har noe kjennskap til og kompetanse på designmetodikk eller brukerdrevet innovasjon fra før av. Hvis ikke anbefaler vi at du tar f.eks dette kurset først: Design Thinking for innovasjon og nyutvikling i offentlig sektor.

Vi anbefaler også at du ser gjennom videoene til Jake Knapp på forhånd. For å få et godt utbytte av dette lynkurset er det viktig at du allerede har kjennskap til DesignSprint som metode, og designmetodikk. 

Program

Program for dagen 08:30-16:30

Velkommen - Program for dagen

 • Innledning
 • Hva er Google Design Sprint?
 • Bakgrunn og bruksområder
 • Google Design Sprint som verktøy inn i innovasjonsarbeidet
 • Presentasjon av case vi skal jobbe med på kurset
 • Arbeidsprinsipper i en designsprint
 • Ulike roller
 • Innhold første dag av en Google Design Sprint
 • Felles forståelse og definering av problemstillingen
 • Langsiktig mål og måleparametre
 • Hva kan hindre oss i å nå målet?
 • Valg av målgruppe og fokusområde (viktigste smertepunkt) for videre arbeid
 • Lage konseptidéer
 • Innhold andre dag av en Google Design Sprint
 • Valg og videreutvikling av den beste konseptidéen
 • Detaljering av konseptet ved hjelp av storyboard
 • Hva er det viktigst vi må teste?
 • Valg av prototypeformat og verktøy
 • Innhold tredje dag av en Google Design Sprint
 • Lage prototype og klargjøre for brukertest
 • Bruk av ulike verktøy for prototyping
 • Innhold fjerde dag av en Google Design Sprint
 • Hvordan gjennomføre en god brukertest?
 • Verktøy for brukertest
 • Hvordan evaluere?
 • Hva skjer etter sprinten?
 • Når er det ideelt å bruke Google Design Sprint, og når er det ikke?
 • Ressurser, verktøy og tips
 • Diskusjon / refleksjon

Kursdatoer er ikke helt avklart ennå, men kontakt [email protected] for påmelding!

Kursinstruktør

Torkil Grimsrud er prosjektleder og prosessleder i Bouvet som har stor interesse for innovasjon, strategi og digitalisering. Han har en sterk driv for å lære, og benytter enhver mulighet for å tilegne seg ny kunnskap og dele den med andre. Som konsulent har han tilegnet seg bred kompetanse fra forskjellige prosjekter i forskjellige roller.

Under studiene jobbet han mye med objektorientert programmering og UX, og i skolerelaterte prosjekter programmerte han og jobbet med maskinlæring, IoT, interaksjonsdesign, universell utforming, prosjektplanlegging og diverse modellering. Torkil startet i Bouvet som utvikler, men tok tidlig på seg andre roller, blant annet som fasilitator i Design sprint, team lead i utviklingsprosjekter og prosjektleder/prosessleder. Dette har gitt han ytterligere teknisk kompetanse og forståelse, samt kompetanse i prosjektplanlegging og -gjennomføring. Han har jobbet med utvikling av webapplikasjoner, teknisk rådgivning, kartlegging, framdriftsplanlegging, innføring av agil arbeidsmetodikk og prosessledelse i prosjekter med kunder som Sleipner, Politiet, PST, KS og Skatteetaten. Kombinasjonen av å ha erfaring både som utvikler og prosjektleder gir Torkil en spesielt god kompetanse og forståelse for teknologi, brukerbehov og forretningsforståelse. Dette kommer tydelig frem i hans kommunikasjonsevne og måten han fasiliterer og driver prosjektene.

Torkil er også foredrags- og kursholder i Design Sprint, han er Leading SAFe sertifisert og har nylig gjennomført kurs i workshopledelse. Han engasjeres av faglige utfordringer og å finne nye og bedre løsninger på komplekse problemer. Han trives med å jobbe i team og er en god lagspiller.

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Heidi Jakobsen Strømme
Produktansvarlig kurs