Generativ AI - Hvordan sikre dine egne AI-løsninger?

God morgen med Bouvet bilder med høyere oppløsning til web sosialemedier etc. Kaffekopp. Lastet opp 2022

Varighet: Kl 08:15 - 10:30

Pris: Gratis

Kurskategori: Frokostseminarer

Kursdatoer er ikke helt avklart ennå, men kontakt [email protected] for påmelding!

Nyt frokosten hos oss den 15. februar lær mer om hvordan du kan sikre dine AI-apper ved hjelp av Cloudflare sin AI Gateway tjeneste. Her vil du lære mer om hvordan du kan samle informasjon om hvordan folk bruker applikasjonene, samle analyser og logging på en personvernorientert måte. Her vil du også lære mer om hvordan du kan kontrollere hvordan applikasjonen skaleres ved hjelp av funksjoner som caching, rate limiting, samt forespørselsforsøk, modellfallback og mer.

Til slutt vil du lære mer om hvordan vi i Bouvet beskytter våre ansatte og data slik at vi på en trygg og sikker måte kan benytte Copilot uten å miste kontrollen.

Cloudflares AI Gateway gir deg muligheten til å få innsikt og kontroll over dine AI-applikasjoner. Ved å koble applikasjonene dine til AI Gateway, kan du samle informasjon om hvordan folk bruker applikasjonen din med analyser og logging på en personvernorientert måte. Deretter kan du styre hvordan applikasjonen din skaleres ved hjelp av funksjoner som caching, rate limiting, samt forespørselsforsøk, modellfallback og mer.

Agenda

08:15 Registrering og frokost

08:45 Generativ AI-sikkerhet: Hvordan klargjøre bedriften for Microsoft Copilot v/Dave Barnett, leder for SASE og e-postsikkerhet i Cloudflare

• Lær om hvilke risikoer generativ AI kan medføre for selskaper.

• Oppdag hvordan du kan balansere risikoene med fordelene ved å la brukerne dine bruke generativ AI på en trygg måte.

• Forstå hvordan du kan forberede Microsoft 365-miljøet ditt for en sikker implementering av Copilot.

09:15 Utnyttelsen av kraften i Cloudflare AI Gateway for neste generasjons AI-applikasjoner v/Gift Egwuenu, Developer Advocate i Cloudflare

Denne presentasjonen dykker ned i de revolusjonerende evnene til Cloudflare AI Gateway i håndteringen av AI-applikasjoner. Vi vil utforske hvordan AI Gateway gir utviklere avansert analyse og logging, slik at de kan få innsikt i brukerinteraksjoner. Dette hjelper igjen med å forstå bruken av applikasjonen og brukeratferd, og legger til rette for datadrevne forbedringer. Deltakerne vil tilegne seg praktisk kunnskap om hvordan de kan utnytte Cloudflare's AI Gateway for å forbedre sine AI-løsninger og møte kravene til moderne teknologi.

09:45 Hvordan beskytter Bouvet sine data og ansatte i bruk av AI tjenester v/Simen Sommerfeldt, CTO i Bouvet Norge AS

Her vil Simen fortelle hvilke tiltak Bouvet benytter for å beskytte sin egen data, og sine ansatte når de bruker AI-tjenester. Til slutt får dere også se hva vi i Bouvet bruker copilot til.

10:05 - 10:30 Mingling

Bouvet og Cloudflare vil være tilgjengelige, kom gjerne og snakk med oss.

-----------------------------------------------------------

Enjoy breakfast with us on February 15th and get a live demo of how Bouvet utilizes Copilot. We will also share insights into how we applied our own medicine and prepared the organization through our 'Copilot readiness' program. Cloudflare's products and services can play a crucial role here.  

Agenda

08:15 Registration and Breakfast

08:45 Generative AI Security: Preventing Microsoft Copilot Data Exposure/ Dave Barnett, Head of SASE & Email Security Cloudflares.

• Learn what data security risks generative AI can bring to companies.
• Discover how you can balance the data security risks with the benefits of allowing your users to use generative AI safely.
• Understand how to prepare your Microsoft 365 environment for a safe Copilot rollout.

09:15 Harnessing the Power of Cloudflare AI Gateway for Next-Generation AI Applications/ Gift Egwuenu, Developer Advocate Cloudflares.

This talk delves into the revolutionary capabilities of Cloudflare AI Gateway in managing AI applications. We will explore how AI Gateway empowers developers with advanced analytics and logging, enabling them to gain insights into user interactions. This, in turn, helps understand application usage and user behavior, facilitating data-driven enhancements. Attendees will acquire practical knowledge on leveraging Cloudflare’s AI Gateway to enhance their AI solutions and meet the demands of modern technology.

09:45 How Bouvet Prepared for Using Copilot /Simen Sommerfeldt, CTO Bouvet Norge AS. 

This presentation will showcase how Bouvet prepared for Copilot, how we classified data, and how we protect data while using Copilot. Additionally, you will see how Bouvet utilizes Copilot. 

10:05 Networking

Bouvet and Cloudflare will be available; feel free to come and talk to us. 

Kursdatoer er ikke helt avklart ennå, men kontakt [email protected] for påmelding!

Sted: Sørkedalsveien 8, kantinen (1. etasje)

Frokost fra klokken 08:15 

Seminar fra klokken 08:45 til 10:30 

 

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Heidi Jakobsen Strømme
Produktansvarlig kurs