Fra sentralisert utvikling til selvdrevet innovasjon med lavkode - Bouvet Norge

Fra sentralisert utvikling til selvdrevet innovasjon med lavkode

Bouvet ønsker velkommen til frokostseminar med fysisk oppmøte på SporX i Doktor Hansteins gate 13. Det vil være en svært spennende agenda med fokus på Microsoft Power Plattform og Microsoft 365. På programmet er selvfølgelig også vårt faste punkt om nyheter i plattformen, og hvilke muligheter disse endringene har. I tillegg får vi høre om praktisk anvendelse og erfaringer hos ulike virksomheter.

Varighet: Kl 08:00 - 10:00

Pris: Gratis

Kurskategori: Frokostseminarer

Det er en svært økende etterspørsel etter lavkode i markedet og i denne forbindelse er det viktig å tenke på hvordan man skal strukturere både team i egen organisasjon og plattformen, for å best mulig skape verdi og struktur. Bouvet vil dele sine erfaringer fra kundeoppdrag og vise praktiske eksempler på ulike eksempler hvor Power Platform er benyttet. 

Agenda

08:00 Frokost

08:30 Velkommen - Eszter Horvati i Bouvet

Bouvet ønsker velkommen!

08:35 Nyheter i plattformen - Philip Havig i Bouvet

Vårt faste agendapunkt om hva som er nytt i plattformen. Det er krevende å holde seg oppdatert på plattformen og ha oversikt over ny funksjonalitet som har verdi for din bedrift og dine ansatte. Vi hjelper deg med dette, og presenterer de siste nyhetene vi tenker det er verdifullt at du får med deg fra Microsoft 365-porteføljen og Power Platform.

09:55 Power Platform - Strategier og gevinster - Fredrik Tandberg Nilsen i Bouvet

Mangelen på IT kompetanse i samfunnet blir større og større, og det er et økende behov for gode IT løsninger. Power Platform gir flere mulighet for å lage gode løsninger på egne prosesser. Vi vil prate om hvordan man best mulig kan bruke plattformen for å hente ut verdi, og samtidig ha kontroll på applikasjonen og sikkerheten. Bouvet vil fortelle om sin strategi rundt dette, og hva du som bedrift bør tenke på når dere tar i bruk Power Platform.

09:15 Oslo Kommune - Pasinfo. Effektiv utvikling i en uforutsigbar hverdag - Tom Alexander Nordlie i Bouvet

Da pandemien kom til Norge, eskalerte bruken av Power Platform i Oslo kommune. Denne sesjonen handler om hvordan Oslo kommune helseetaten har brukt Power Platform til å løse behov under og etter pandemien samt andre helserelaterte applikasjoner, erfaringer og eksempler.

09:30 Demo av Power Platform løsninger 

For å få se litt mer konkret bruk av Power Platform vil vi vise utviklede løsninger for våre kunder. Her vil man få et klarere bilde av mulighetsrommet og hvilket verktøy som kan benyttes. Konsulenter fra prosjektene vil selv gjøre en demonstrasjon av løsningene, og hvilken prosess de har deltatt i sammen med kundene.
 

Vi håper så mange som mulig ønsker å komme til oss for en god frokost, kaffe og sosialisering. 

Varighet: Frokost fra klokken 08:00, Seminar fra klokken 08:30 til 10:00

Bouvet ønsker dere hjertelig velkommen til et spennende frokostseminar! 

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Henrik Buzzi
Produktansvarlig