Hvordan lykkes med å lede digital transformasjon?

Vi deler erfaringer om hvordan “Digitalt lederskap” – en strategisk rådgivningstjeneste fra Bouvet, kan hjelpe virksomheter med å lykkes i sine digitale endringsreiser.

Varighet: Registrering og frokost kl 08:00, seminar fra 08:30-09:30. Sendingen starter kl 08:30 for de som deltar digitalt.

Pris: Gratis

Kurskategori: Frokostseminarer

Lederrollen preges i dag av at ledere på ulike nivåer også har ansvar for virksomhetens digitale transformasjon. Dette inkluderer nye ansvarsområder og kompetansekrav som ofte er for uklare og undervurderte.

Ledere på ulike nivåer trenger å utvikle kompetanse om hva som kreves av dem for at innføring av ny teknologi skal lykkes. Teknologien er ofte årsaken og drivkraften for endringer, men det er organisasjonen og ansatte som skal håndtere og mestre teknologien. Når nye plattformer, systemer og programmer innføres, skaper det endringer for alle berørte. Ledernes aktive rolle er avgjørende — de må beslutte, de må ta eierskap, de må begrunne endringene, de må styrke sin egen digitale kompetanse og de må motivere ansatte.

Bouvet har gjennom  et år  jobbet systematisk med “Digitalt lederskap” sammen med alle lederne hos sinkverket Boliden i Odda. Som en viktig del av Bolidens omfattende innovasjonsprosjekt og digitale endringsreise, har de også satset på å styrke det digitale lederskapet. Gjennom grundig innsiktsarbeid og lederdialog er det gjennomført syv tematiske workshops med fageksperter som på ulike måter har styrket ledernes digitale bevissthet og kompetanse. Dette betyr ikke at Boliden er i mål eller at alt har gått på skinner — nå ser lederne at dette bare er starten på en kontinuerlig kompetanseutvikling.

På frokostseminaret 25. januar vil Jessica Holmback, Manager Improvement projects hos Boliden og seniorrådgiver og endringsleder Marit C. Synnevåg fra Bouvet dele erfaringer fra dette spennende samarbeidet.

Registrering og frokost: 08.00 - 08.30
Faglig opplegg med foredrag: 08.30 - 09.30.
Streamingen starter kl. 08:30 for de som deltar digitalt.
 

Dette er Boliden Odda.
 

Odda

 

Vi håper så mange som mulig ønsker å komme til oss i Sørkedalsveien 8 for en god frokost, kaffe og faglig påfyll. Men for de som ikke har mulighet til å delta fysisk, så er dere hjertelig velkommne til å følge oss på streaming på Teams. Du velger selv i påmeldingsskjemaet om du vil delta fysisk eller digitalt. 

Varighet:
Fysisk: Frokost fra klokken 08:00, Seminar fra klokken 08:30 il 09:30
Digitalt: Fra klokken 08:30 til 09:30.
 

 

Seniorrådgiver og endringsleder
Marit C. Synnevåg, Bouvet

 

Manager Improvement projects
Jessica Holmback, Boliden

 

 

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Heidi Jakobsen Strømme
Produktansvarlig kurs