Digitalt samfunnsansvar til Sørlandet

Bouvet, Digin og UiA inviterer deg til å tilbringe morgenen sammen med oss for å bli bedre kjent med hva digitalt samfunnsansvar innebærer og hva vi på Sørlandet konkret kan gjøre for å ta dette ansvaret.

Få en introduksjon til temaet og hør panelsamtale med kommunal sektor, næringslivet og IT-klyngen Digin.

Varighet: Kl 08:00 - 10:00

Pris: Gratis

Kurskategori: Frokostseminarer

Vi tar digitalt samfunnsansvar til Sørlandet 

Det er økende forventninger om at organisasjoner skal ta samfunnsansvar og ha grundige strategier og planer for å oppfylle dette ansvaret. Å gjøre det, kan derimot være vanskeligere enn å prate om det.  

Som en respons på denne utfordringen har sentrale, internasjonale markedsaktører og forskere utviklet et sett med prinsipper for digitalt samfunnsansvar - Corporate Digital Responsibility (CDR).

På det kommende frokostseminaret vil vi dele mer om dette. Med oss har vi spennende deltakere fra offentlig og private virksomheter som vil delta i en samtale om temaet. 

Program

08.00 - Dørene åpner

08:30 - 08:45 – Hva er digitalt samfunnsansvar?  Leif Skiftenes Flak, professor ved UiA og initiativtaker for GoforIT forteller om hva som ligger i det nye begrepet digitalt samfunnsansvar 

08.45 - 09:00 – Hvorfor har vi et felles digitalt samfunnsansvar? Leif Skiftenes Flak tar med seg Kari Oanh Gjerald fra Vennesla kommune. Hun jobber som digitaliseringsrådgiver/veileder i kommunen. 

09:10 - 10:00 - Panelsamtale – hvordan kan vi ta digitalt samfunnsansvar på  Sørlandet? Vi får med oss sentrale aktører fra klyngene, kommunal sektor og næringslivet for å samtale om hvilke rammer og incentiver som må på plass for at Sørlandet blir en ledende region innen digitalt samfunnsansvar – Deltakerne publiseres innen slutten av mai, følg med! 

 

Hva er digitalt samfunnsansvar? 

I det internasjonale CDR-manifestet defineres digitalt samfunnsansvar (Corporate Digital Responsibility (CDR) som den praksis og atferd som hjelper virksomheter å bruke data og digitale teknologier på måter som oppfattes som sosialt, økonomisk og miljømessig ansvarlig.  

CDR bygger på syv prinsipper som har som hensikt å gi retning for arbeidet med å ta digitalt samfunnsansvar. Disse innebærer tiltak knyttet til forpliktelser til å gjennomføre en ansvarlig og dokumentert digital styring, forpliktelse til likhet, mangfold og inkludering både internt i virksomheten og i den utvidede verdikjeden.

CDR er også fundamentert i ansattes involvering, større fokus på beskyttelse av personvern og reduksjon av digitalt utenforskap, etterrettelig bruk av algoritmer og data med fokus på økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser, samt fokus på grønn og bærekraftig bruk av teknologi med hvor den påvirkning virksomheten har kan måles og forbedres i tråd med gjeldende rapporteringsstandarder.  

 

Tid: 08.00 – 10:00 

Sted: Bouvets lokaler på Kjøita 6 

Arrangementet er gratis.  

Det vil bli servert forfriskninger fra kl 08.00 ☕️ Barrista, Håkon Carlos, fra Carlos Coffee kommer og serverer et godt utvalg av kaffedrikker til oss! 

Vi ønsker at du melder deg på ved å trykke på bestill-knappen over. På denne måten vet vi hvem som kommer og kan forberede oss godt på å ta imot dere, samt gi dere en liten påminnelse i forkant og ettersende presentasjoner og annen nyttig informasjon etter foredraget. 

 

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Heidi Jakobsen Strømme
Produktansvarlig kurs