kvinne_og_mann_med_PC_kaffekopp

ITIL® 4 Foundation

Dette kurset vil gi deg en grunnleggende innføring i ITIL® beste praksis rammeverket versjon 4. Kurset gir innføring i basis konseptet, prinsippene, prosessene og funksjonene som er definert som beste praksis.

Kursinnhold

Service Management as a practise

• Innføring i IT Service Management • BESTE PRAKSIS: Forstå hva og hvorfor • Tjenesteorientering


The Service Lifecycle

Innføring i alle fasene av livssyklusen - målene og forretningsverdien for hver fase. • Service Strategy • Service Design • Service Transition • Service Operations • Continual Service Improvement


Service Management processes

Hvordan de ulike prosessene spiller inn i livssyklusen. Vi diskuterer mål, omfang, aktiviteter, nøkkeltall og annet:


Service Strategy

• Strategy Management • Service Portfolio Management • Demand Management • Financial Management


Service Design

• Design Coordination • Service Catalogue Management • Service Level Management • Supplier Management • Availability Management • Capacity Management • IT Service Continuity Management • Information Security Management


Service Transition

• Transition planning and support • Change Management • Service Asset and Configuration Management • Release and Deployment Management


Service Operations

• Event Management • Incident Management • Request Fulfilment • Problem Management


Continual Service Operations

• Continual Service Improvement model • The seven-step improvement process


Continual Service Operations

• Continual Service Improvement model • The seven-step improvement process


Functions

Forstå mål, organisasjonsstruktur, bemanning, nøkkeltall og sammenhenger i ulike funksjoner
• Service Desk
• Technical Management
• Application Management
• IT Operations Management (IT Operations Control, Facilities Management)

Roles

Ansvar og funksjon hos de to nøkkelrollene i Service Management og innblikk i øvrige roller.
• RACI modell
• Process owner
• Service owner

Technology and Architecture

• Service Management Technology

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

bouvet-portrait-bw-Nina-2

Nina Alfstad Sæther

Produktansvarlig

nina.sether@bouvet.no

+47 480 30 452