Facebook Pixel

Effektiv digital budskapsformidling

Effektiv kommunikasjon er vanskelig nok i et fysisk møte, og digitalt kan det virke nesten umulig. Hvordan skal du avstandsformidle et budskap så godt at du oppnår den reaksjonen du ønsker – med bare digitale verktøy til hjelp? Det vil du vite etter dette 3-timerskurset i digital kommunikasjon og budskapsformidling!

Varighet: 3 timer (09:00-12:00)

Pris: 2200

Kurskategori: Kommunikasjon

Etter lang tid med en annerledes hverdag kan nå de fleste av oss ganske mye mer om digital kommunikasjon enn vi gjorde før. Samtidig er det en del i den virtuelle verden som fortsatt er krevende, og for mange ligger nok mye av utfordringen i å kunne sikre at alle sammen er med og at budskapet når helt frem når vi møtes digitalt. Hvordan kan vi skape gode møteplasser og optimalisere den digitale samhandlingen? Hvordan kan vi avholde møter på en engasjerende måte slik at vi opplever dem som verdiøkende bidrag i den hverdagen vi har nå.

Alt handler om å forstå og å mestre, og begge deler får du hjelp til i dette kurset. Enten du har ansvaret for å lede ansatte i digitale møter eller bare blir bedt om å delta, vil kurset sette deg i stand til å:

 • Bruke digitale plattformer med større trygghet
 • Kunne engasjere andre selv om dere ikke sitter fysisk sammen
 • Gjennomføre korte og strukturerte møter
 • Formidle budskap på en god måte, kun ved hjelp av digitale verktøy
 • Se digitale plattformer og verktøy som en mulighet

Kurset dekker følgende:

Spilleregler:

 • Hvordan sette tydelig agenda og rammer
 • Hvordan avtale «regler» for samhandlingen
 • Hvordan definere tydelige roller og engasjere deltakerne

Effektive teknikker og modeller for planlegging av gode presentasjoner:

 • Hvorfor og hvordan sette mål for hva du ønsker å oppnå?
 • Hvordan forberede deg best mulig?
 • Hvordan få frem budskapet på best mulig måte?

Effektiv kommunikasjon og dialog:

 • Hvordan skape engasjement og interesse?
 • Hvordan argumentere med overbevisning og troverdighet?
 • Hvordan bruke stemme og kroppsspråk på video

Å gjøre og ikke bare høre — i kombinasjon med grundige og konstruktive tilbakemeldinger – er avgjørende for god og varig læring. Vi legger derfor stor vekt på at du skal få prøve ut det vi snakker om på kurset, og få tilbakemeldinger på dette. Det betyr kort sagt at du i kurset vil få en oppgave som du skal forberede og presentere – på nettet. Det høres kanskje skremmende ut, men det er bare nå. Etter å ha deltatt på dette kurset, vil du kunne bruke de digitale verktøyene med langt større selvtillit.

Kursinstruktør

Per Morten Hjemgård er en engasjerende og entusiastisk kursholder som har jobbet fulltid med dette siden 2007. Han har lang erfaring fra flere ulike bransjer, med felles referanser fra salg og kundebehandling. I tillegg har han startet flere bedrifter i løpet av de siste 25 årene. I sin tid i Telenor arbeidet han som idéutvikler og jobbet hovedsakelig med å stimulere innovasjon og nytenking i organisasjonen.

Per Morten er initiativrik og engasjert, noe som gjenspeiles i hans rolle som instruktør. Han fokuserer sterkt på å gjøre opplæringen så praktisk som mulig, slik at deltakerne utvikler sine ferdigheter og ikke bare lærer teorien. Per Morten får alltid gode evalueringer på alle sine kurs.

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Heidi Jakobsen Strømme
Produktansvarlig kurs