Kaizen Lean - Black Belt sertifisering - Bouvet Norge

Kaizen Lean - Black Belt sertifisering

Varighet: Online: 8 dager 13:00-15:30, Klasserom: 6 dager 09:00-16:00

Pris: 42900 inkl. eksamen

Kurskategori: LEAN

Kursdatoer er ikke helt avklart ennå, men kontakt [email protected] for påmelding!

Du får en bredere og dypere forståelse for mangfoldet i Lean. Du får inspirasjon og blir satt i stand til å gjøre din virksomhet til «en bedre versjon av seg selv

Kunnskapen gir deg faglig tryggheten til å designe og lede Lean–prosesser på en effektiv måte i egen virksomhet. Du vil av arbeidsgiver bli vurdert som en naturlig sentral ressurs i strategiske forbedringsprosjekter. 
Etter bestått eksamen blir du Lean Black Belt sertifisert, en internasjonalt anerkjent kompetanse.

Kurset leveres i samarbeid med Kaizen Institute 

Kort kursbeskrivelse

Vi går igjennom et bredt utvalg av tidsaktuelle Lean temaer og vinklinger. Vi jobber med egen case i kurset og imellom øktene. Temaene / emnene søker å være relevant samtidig som de er godt forankret i EKTE LEAN. Vi planlegger 2 bedriftsbesøk, både «digitaliserte kontorbaserte miljøer og produksjon / logistikk rettede virksomheter. Kurset er praktisk anlagt med spill, øvelser og eksempler som supplerer den teoretiske gjennomgangen.

Temaer som blir gjennomgått i kurset

Lean i administrative miljøer
Digitalisering – Lean
Lean Startup / Innovasjon
Hoshin Kanri – Synlig målstyring
Strategiske mål – hvordan bygge opp en enkel forretningsmodell.
Lean Prosjekt / Construction
Lean Kata / Obeya
Lean kultur – kommunikasjon

Hvem passer kurset for

For de som ønsker å bli spydspissen i forbedringsarbeidet i egen virksomhet (eller tilby tjenester til andre virksomheter). Svært relevant for virksomhetsledere og linjeledelse mtp. å akselerere forbedringene innenfor virksomheten. Kurset egner seg for ledere og medarbeidere i privat og offentlig sektor.

Bli sertifisert

Ved bestått eksamen sertifiseres deltakeren som «Lean Black Belt».

Kursdatoer er ikke helt avklart ennå, men kontakt [email protected] for påmelding!

Når det gjelder deres Black Belt-kurs/utdannelse så vil jeg si at det løftet hele min organisasjon umiddelbart til et mye høyere nivå innen Lean og prosessutvikling.

Vi hadde jobbet med Lean i tre år, men etter at jeg, og andre ledere hos meg, fikk gjennomført deres opplegg så fikk vi en umiddelbar effekt, og vi utviklet og forbedret vår «Lean driftsstrategi» mer på tre måneder enn de tre foregående årene

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Nina Alfstad Sæther
Produktansvarlig