svart_belte_sertifisering

Kaizen Lean - Black Belt sertifisering

Du får en bredere og dypere forståelse for mangfoldet i Lean. Du får inspirasjon og blir satt i stand til å gjøre din virksomhet til «en bedre versjon av seg selv».

Kunnskapen gir deg faglig tryggheten til å designe og lede Lean–prosesser på en effektiv måte i egen virksomhet. Du vil av arbeidsgiver bli vurdert som en naturlig sentral ressurs i strategiske forbedringsprosjekter.
Etter bestått eksamen blir du Lean Black Belt sertifisert, en internasjonalt anerkjent kompetanse.

Kursdatoer er ikke helt avklart ennå, men kontakt kurs@bouvet.no for påmelding!

Kort kursbeskrivelse

Vi går igjennom et bredt utvalg av tidsaktuelle Lean temaer og vinklinger. Vi jobber med egen case i kurset og imellom øktene. Temaene / emnene søker å være relevant samtidig som de er godt forankret i EKTE LEAN. Vi planlegger 2 bedriftsbesøk, både «digitaliserte kontorbaserte miljøer og produksjon / logistikk rettede virksomheter. Kurset er praktisk anlagt med spill, øvelser og eksempler som supplerer den teoretiske gjennomgangen.

Temaer som blir gjennomgått i kurset

Lean i administrative miljøer
Digitalisering – Lean
Lean Startup / Innovasjon
Hoshin Kanri – Synlig målstyring
Strategiske mål – hvordan bygge opp en enkel forretningsmodell.
Lean Prosjekt / Construction
Lean Kata / Obeya
Lean kultur – kommunikasjon

Hvem passer kurset for

For de som ønsker å bli spydspissen i forbedringsarbeidet i egen virksomhet (eller tilby tjenester til andre virksomheter). Svært relevant for virksomhetsledere og linjeledelse mtp. å akselerere forbedringene innenfor virksomheten. Kurset egner seg for ledere og medarbeidere i privat og offentlig sektor.

Bli sertifisert

Ved bestått eksamen sertifiseres deltakeren som «Lean Black Belt».

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

bouvet-portrait-bw-Nina-2

Nina Alfstad Sæther

Produktansvarlig

nina.sether@bouvet.no

+47 480 30 452