Lean_Construction

Lean Construction Specialist - Kaizen Institute

Du får en grundig og omfattende innføring i lean-filosofien, arbeidsmetoder og verktøy i Lean og i Lean Construction (LC). Du lærer hvordan man kan skape flyt, redusere planleggings- og gjennomføringstid og redusere sløsing. Kurset er praktisk anlagt med spill, øvelser, eksempler og observasjon på byggeplass som supplerer den teoretiske gjennomgangen.

Kursdatoer er ikke helt avklart ennå, men kontakt kurs@bouvet.no for påmelding!

Hvem passer kurset for?

Dette kurset passer for deg som ønsker å jobbe med Lean i byggeprosjekter. Kurset har fokus på å kunne prosjektere, planlegge og gjennomføre prosjekter med minst mulig ressursbruk. Det passer utmerket for, ledere som ønsker å finne ut om hvordan Lean i prosjekter passer inn i egen virksomhet. Etter gjennomført kurs og eksamen vil du kunne organisere og lede byggeprosjekter etter lean construction metoden.
Lean handler om skape flyt, lære om å jobbe smartere og løse opp i problemer med systematisk kontinuerlig forbedring, for å skape mest mulig kundeverdi.

Sertifisering - Kaizen Institute

Kurset gir deg mulighet til å bli sertifisert til: «Lean Construction Specialist – Kaizen Institute», et internasjonalt anerkjent kompetansebevis utstedt av Kaizen Institute Consulting Group. Kaizen Institute ble grunnlagt av Masaaki Imai, som jobbet og lærte en årrekke sammen med Leans grunnlegger og far, Taiichi Ohno. I tillegg får du kursbevis for gjennomført Lean Yellow og Green belt kurs, med mulig påbygging til Black Belt.

Læringsmål 1. samling: (2 dager)

- Kjenne til prinsippene i Lean ledelse og flyt, samt innføring i KAIZEN metodikken
- Kjenne prinsippene for Lean Construction og Involverende Planlegging (IP)
- Kjenne de 7 forutsetningene for god flyt på byggeplassen
- Byggeøvelse
- Kjenne og kunne identifisere sløsing som bidrar til redusert kundetilfredshet og lønnsomhet
- Kunne prinsippene for Involverende Planlegging (IP)
- Kunne gjennomføre IP for enkelt prosjekt med flere fag
- Kjenne 5S som verktøy for ryddighet og godt samspill
- Kjenne til «hverdagscoaching» og Jeg-plan

Læringsmål 2. samling: (1 dag)

- Kunne praktisere direkte observasjon
- Kunne identifisere sløsing som bidrar til redusert kundetilfredshet og lønnsomhet på byggeplassen
- Kunne identifisere usikker adferd og farlige handlinger
- Kunne bidra til tydelig kommunikasjon
- Dypere innsikt i «hverdagscoaching» og praktisere 2+1 coaching og etablere Jeg-plan

Læringsmål 3. samling: (1 dag)

- Kjenne prinsippene for Involverende planlegging (IP) i prosjektering
- Kunne etablere en beslutningsplan
- Kunne gjennomføre IP prosjekteringsmøte med flere roller (RIB, RIE, RIV, Ark mfl)
- Kjenne verktøy for godt samspill (4.S-en= samspill med teamavtale og måling)
- Jeg-plan for personlig utvikling og læring

Læringsmål 4. samling: (2 dager)

- Bruke prinsippene for Lean Construction og Involverende planlegging (IP) med klare mål for prosjektet (TURMAT)
- Bruke definerte standarder og få til KF i prosjekt
- Bruke de 7 forutsetningene for god flyt på byggeplassen og gjennomføre hindrings-analyse («klar til arbeid»)
- Kunne identifisere sløsing som bidrar til redusert kundetilfredshet og lønnsomhet
- 5S i praksis
- Kunne lede IP for prosjekt med flere fag (lappeteknikk)
- Web-basert eksamen
- Sertifikat utstedt av Kaizen Institute (www.kaizen.com), internasjonalt anerkjent med flere av de største selskaper i verden som klienter

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

bouvet-portrait-bw-Nina-2

Nina Alfstad Sæther

Produktansvarlig

nina.sether@bouvet.no

+47 480 30 452