Kaizen Lean - Green Belt sertifisering

På Lean Green Belt kurs du få en dypere innføring i Lean gjennom bruk av praktiske øvelser, rollespill og og spennende teori.

Varighet: Onlinekurs: 4 dager, kl. 09.00-11.30. Klasseromskurs 2 dager, kl.09:00-16:00.

Pris: Onlinekurs: 8300 inkl. eksamen , Klasseromskurs: 9900 inkl. eksamen

Kurskategori: LEAN

Onlinekurs:
Onlinekurset gjennomføres med 4 web-baserte samlinger i Teams à 2,5 timer med en avsluttende web-basert eksamen. Det suppleres med enkle hjemmeoppgaver og videoer for selvstudium. Ved bestått eksamen sertifiseres deltakeren som: Kaizen Institute «Lean Yellow Belt – digital edition».

Webinarene vil inneholde presentasjoner og muligheter for spørsmål underveis. Vi vil i tillegg legge inn pauser slik at gjennomføringen oppleves aktiv og levende.

Du vil få kunnskap om hvordan du kan designe og lede et lean prosjekt.  Kurset vil gi deg innsikt og verktøy til å bidra direkte på din arbeidsplass.Kurset gir deg mulighet til å bli Lean Green Belt sertifisert, et internasjonalt anerkjent kompetansebevis.

Kurset leveres i samarbeid med Kaizen Institute.

Agenda

Kort kursbeskrivelse

Vi går igjennom sentrale temaer i Lean Ledelse, herunder endringsledelse, endringsmotstand, tavledesign og tavleledelse. Gjennom tavletrening og rollespill blir den enkelte utfordret og får «kjenne litt» på hverdagen. Hoshin Kanri med fokus på visjon, verdier, strategisk tenking og Lean som driftsstrategi med genialt enkle løsning er vil bli gjennomgått. Kurset er praktisk anlagt med spill, øvelser og praktiske eksempler som supplerer den teoretiske gjennomgangen.

Dette lærer du i løpet av kurset

Lean Ledelse, herunder suksesskriterier, endringsledelse og endringsmotstand.
Hoshin Kanri – Synlig målstyring
Verdiskapende fokus – utvikling av mål og delmål
Strategiske mål – hvordan bygge opp en enkel forretningsmodell.
Enkel innføring i bruk av PDCA.
Milepæler – hvor Lean-moden er din virksomhet?
Bruk av KPI’er for å forstå
Design og bruk av Lean tavler. Tavleledelse.
Visjon – Mål – aktivitet; hva den enkelte gjør HVER DAG i jobben mot å nå visjonen.

Hvem passer kurset for

Kurset passer for alle medarbeiderne som jobber med Lean virksomhet / prosjekt, særlig for de som ønske en ledende rolle i prosjektet. Kurset passer også for deg som ønsker å utforme og/ eller realisere virksomhetens strategi på en genialt enkel måte.

Bli sertifisert

Ved bestått eksamen sertifiseres deltakeren som «Lean Green Belt». Sertifiseringen gir mulighet for senere påbygging til «Lean Black Belt».

Samlinger kurs:
Mars: Online kurs 21, 24, 28 og 31 kl. 09:00-11:30 alle dager 
Mars: Klasseromskurs 29.-30. mars, kl. 09:00-16:00 
Mai: Klasseromskurs 18.-19. mai, kl. 09:00-16:00 
Juni: Online kurs 13, 16, 20 og 21,  kl. 09:00-11:30 alle dager  
Juni: Klasseromskurs 21.-22. juni, kl. 09:00-16:00 

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Nina Alfstad Sæther
Produktansvarlig