Innovasjon i praksis for ledere i offentlig sektor - Bouvet Norge

Innovasjon i praksis for ledere i offentlig sektor

Et kurs om hvordan du som leder kan drive fram nyttige og effektive innovasjoner og utvikling av din enhet.

Kursleder Linn Slettum Bjerke kurs i workshopledelse

Varighet: 2 dager (09:00-16:00)

Pris: 11.995, -

Kurskategori: Ledelse

Kursdatoer er ikke helt avklart ennå, men kontakt [email protected] for påmelding!

Offentlige organisasjoner står hele tiden i omfattende endringer. Kravene til å drive fram innovasjons- og forbedringsprosesser presses fram av både brukere, teknologiutvikling og pålegg fra politisk hold. Dette kurset er laget spesielt for deg som befinner deg i en situasjon der det forventes at du som leder er med på å utvikle tjenester og prosesser sammen med dine medarbeidere. Kurset er basert på ISO standarden 56000.

Læringsmål i kurset:

Etter kurset skal du som leder:

 1. Forstå hva innovasjon innebærer for deg som leder i en offentlig virksomhet
 2. Forstå kravene til innovasjon fra offentlig sektor og brukerne
 3. Kunne kartlegge og analysere behovet for innovasjon i egen enhet
 4. Kunne vite hvilke innovasjoner og forbedringer du skal satse på og hvordan du kan hente ut gevinster fra dem
 5. Kunne bygge og lede produktive utviklingsteam
 6. Bli trygg på hvordan du som leder kan bygge og tilrettelegge for en god innovasjonskultur

Tema og Innhold: 

 • Strategiske analysemodeller
 • Portefølje- og risikostyring
 • Gevinstrealisering
 • Verdiskaping og nettverk
 • Utvikle realistiske og motiverende målbilder
 • Strategiske allianser og samhandling
 • Digitalisering og teknologiadopsjon
 • Endringsledelse 
 • Ledelse i endring

Gjennomføring:

Vi møtes fysisk i kursrommet, hvor vi jobber erfaringsbasert og casebasert. Vi bruker eksempler på innovasjonsprosesser i offentlig sektor som foredragsholderne selv har vært en del av og henter inspirasjon fra andre vellykkede prosjekt fra inn- og utland. I tillegg skal vi trene aktivt sammen på å bruke verktøyene slik at dere får med dere en god verktøykasse tilbake til egen enhet.

Offentlig eller privat sektor?

Selv om kurset er rettet mot offentlig sektor, så passer kurset også like godt for privat sektor. Innledningen retter seg mot offentlig sektor vedrørende reguleringer, policy og organisering, og mange av eksemplene er fra offentlig sektor. Men selve innholdet i oppgavene og metodene passer like godt for privat sektor. 

Les også blogginnlegget "Teknologiske muligheter og menneskelige begrensninger" 

 

Kursdatoer er ikke helt avklart ennå, men kontakt [email protected] for påmelding!

Kursinstruktør

Linn Slettum Bjerke jobber med lederstøtte og medarbeiderutvikling og har jobbet som organisasjonskonsulent siden 2003. Hun er utdannet cand. polit. i arbeids- og organisasjonspsykologi og har spesialisert seg innen kommunikasjons- og samarbeidsprosesser. Linn har tidligere forsket på, og utviklet ulike virkemidler innen prosessledelse for å bedre læringsprosesser i organisasjoner. I tillegg holder hun kurs og foreleser i temaer innen organisasjon og ledelse. For tiden jobber hun med en PHD i temaet: “Ledelse av digitale transformasjoner”.

Tommy H. Clausen er professor i entreprenørskap ved Handelshøyskolen Nord og professor II ved Universitetet i Oslo. Han har publisert i de mest toneangivende internasjonale tidsskrifter innen innovasjon og entreprenørskap. Han har jobbet over 10 år i instituttsektoren hvor han har ledet mange store forsknings og utredningsprosjekter, og har omfattende erfaring ii analyse og evalueringer av strategi og offentlige virkemidler for innovasjon. Tommy er også grunder og partner i konsulentselskapet Mimir Analytics.

Lars H. Molden er førsteamanuensis i innovasjon og entreprenørskap ved Handelshøyskolen Nord med fokus på strategi, teknologi, digitalisering, analyse og innovasjon. Han har vært visiting Fulbright og NORAM scholar ved University of Wisconsin-Madison. Han har jobbet med bedriftsøkonomisk analyse i 15 år og senest som stipendiat ved Nord universitet. Tidligere har han jobbet i Storebrand ASA og Telenor Group. Lars er også grunder og partner i konsulentselskapet Mimir Analytics.

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Heidi Jakobsen Strømme
Produktansvarlig kurs