Introduksjon til Big Data

Data genereres i stadig større mengder - av mennesker, av sensorer og av innebygde dataenheter. Mottak, behandling og analyse av store datamengder krever distribuerte teknologier og lagringsformater.

Varighet: 1 dag, fra Kl 09:00 - 15:00

Pris: 6200

Målsetning: Målsettingen med dette dagskurset er å gi deltakerne en oversikt over og en forståelse for ulike problemstillinger Big Data kan løse, hvilke teknologier som anbefales for å løse dem og hvilke utfordringer innføring av disse teknologiene kan medføre.

Kurskategori: AI, Maskinlæring og IoT

Kursdatoer er ikke helt avklart ennå, men kontakt [email protected] for påmelding!

Big Data er blitt et fellesbegrep på disse teknologiene og dataene de behandler. Det er i dag forretningskritisk innenfor flere og flere bransjer å kunne håndtere Big Data. 

Men hvor skal man begynne?

Kursinnhold

  • Hvordan defineres Big Data?
  • Hvilke problemstillinger kan løses med Big Data
  • Hvilke Big Data teknologier finnes og hvilke bør vi satse på?
  • Hva er hovedutfordringene med å ta i bruk Big Data?

Kurset gjennomføres som en serie foredrag med rom for spørsmål og utdypninger innen hvert emne. De mest brukte teknologiene innen Big Data lagring, datahåndtering og analyse blir gjennomgått og vurdert, inkludert Hadoop, Spark, Hive, HBase, Cassandra, Kafka, MongoDB og en rekke andre. 

Målgruppe

Kurset passer for beslutningstakere og teknologer som står foran valg av systemer og teknologi for å kunne håndtere eksisterende og kommende datamengder.

Forkunnskaper

Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper, men en generell forståelse for datarelaterte problemstillinger og løsninger vil gi bedre utbytte av kurset.

Kursdatoer er ikke helt avklart ennå, men kontakt [email protected] for påmelding!

Kursinstruktør

Terje Berg-Hansen har bred erfaring fra prosjektledelse, utvikling og drift med små og store databaser, både SQL- og NoSQL-baserte. I tillegg til å undervise i etablerte og nye teknologier jobber han med programmering, webutvikling og administrasjon av Linux-servere. Han er levende interessert i nye teknologier, distribuerte databaser og Big Data Science.

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Heidi Jakobsen Strømme
Produktansvarlig kurs