ikon_apsis_nytt

Ikontrening LIVE Online

Teknisk trening med fokus på ikoner. Et bredt og variert visuelt vokabular er helt essensielt hvis du bruker tegninger i din jobb. Jo flere ikoner du kan tegne jo mer 'flytende' vil du være i det visuelle språk og jo mer naturlig vil det være for deg å tegne i ulike prosesser som møter, workshops o.l.

Kursdatoer er ikke helt avklart ennå, men kontakt kurs@bouvet.no for påmelding!

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Heidi Strømme Jacobsen

Heidi Jakobsen Strømme

Produktansvarlig kurs

hjs@bouvet.no