Møteledelse - bli helt rå på møter!

Ønsker du økt bevissthet rundt effektiv møteledelse? Hva må du gjøre for å bli helt rå på møter? Dette kurset gir deg konkrete verktøy og teknikker du kan ta i bruk umiddelbart. Teori og praksis i effektiv møteledelse, som tar deg til neste nivå!

Varighet: 1 dag (09:00-16:00)

Pris: 6200

Kurskategori: Prosessledelse

Målgruppe:
Møteledere som ønsker å gi sine møter et ytterligere løft med tanke på involvering, engasjement og effektivitet.

Målsetting med dagen:

  • Få kunnskap om hva du kan gjøre for å unngå vanlige utfordringer ved møter – og hvordan du kan takle de som likevel måtte dukke opp.
  • Du lærer å holde fokus og motivasjon oppe, involvere og skape engasjement uten å miste styringa på tid og retning.
  • Du lærer om hvordan du forankrer beslutninger og sikrer fremdrift.
  • Få konkrete verktøy og teknikker for å kunne navigere deg smidig gjennom et møte.

Kursinnhold:

  • Vi jobber med hvordan du planlegger og forbereder et møte. Informasjon, innkalling og tilrettelegging på forhånd er viktige aspekter for at møtet skal starte med de beste forutsetninger for å lykkes.
  • Vi trener på hvordan vi logger inn i møtet, bygger tillit og avklarer forventninger for å skape trygge rammer og positiv tilstedeværelse i et møte.
  • Det blir teori og praktiske øvelser på møteledelse, roller, oppgavefordeling og konkret oppbygging av et møte.
  • Vi trener på lukking av diskusjoner, fremdrift og videre avtaler – noe som er avgjørende for å sikre at resultatet av møtet blir videreført.

I tillegg til relevant teori, er egen utprøving og refleksjon viktig for at du skal oppnå god læringseffekt av kursdagen.

Etter kurset vil du ha økt bevissthet rundt effektiv møteledelse, vite hva du må gjøre for å bli helt rå på møter og umiddelbart kunne ta i bruk konkrete verktøy og teknikker.

Kursinstruktør

Linn Slettum Bjerke jobber med lederstøtte og medarbeiderutvikling og har jobbet som organisasjonskonsulent siden 2003. Hun er utdannet cand. polit. i arbeids- og organisasjonspsykologi og har spesialisert seg innen kommunikasjons- og samarbeidsprosesser. Ved siden av er hun opptatt av å utforske problemstillinger innen etisk ledelse. Linn har tidligere forsket på, og utviklet ulike virkemidler innen prosessledelse for å bedre læringsprosesser i organisasjoner. Hun foreleser i tillegg i organisasjon og ledelse på NTNU og har ansvaret for ulike program innen lederutvikling og prosessledelse/ endringsledelse på BI.

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Heidi Jakobsen Strømme
Produktansvarlig kurs