Online kurs - Workshopledelse

Workshops benyttes ofte i prosjekter til å avklare mål, avdekke behov, spesifisere krav, foreta designbeslutninger, prøve ut prototyper og foreta prosjektgjennomganger. Men ikke alle workshops er like vellykket. Samarbeidsproblemer, beslutningsvegring og fastlåste prosesser kan ofte komme i veien for gode løsninger og riktige beslutninger. På dette kurset får du grunnlaget du trenger for å gjennomføre gode workshops og enkeltstående prosesser.

Varighet: 1 dag onling + teori og oppgaver digitalt som forberedelser

Pris: 7.200

Kurskategori: Prosessledelse

Kursinstruktør

Linn Slettum Bjerke jobber med lederstøtte og medarbeiderutvikling og har jobbet som organisasjonskonsulent siden 2003. Hun er utdannet cand. polit. i arbeids- og organisasjonspsykologi og har spesialisert seg innen kommunikasjons- og samarbeidsprosesser. Ved siden av er hun opptatt av å utforske problemstillinger innen etisk ledelse. Linn har tidligere forsket på, og utviklet ulike virkemidler innen prosessledelse for å bedre læringsprosesser i organisasjoner. Hun foreleser i tillegg i organisasjon og ledelse på NTNU og har ansvaret for ulike program innen lederutvikling og prosessledelse/ endringsledelse på BI.

Deg som fasilitator
Få oversikt over oppgaver og forventninger knyttet til rollen som fasilitator.

Kommunikasjon og samhandling
En prosessleder skaper gode prosesser for ulike typer mennesker (for eksempel introverte/ekstroverte) ved å sørge for trygghet og fremdrift i teamet, jobbe systematisk og styre dynamikken, selge inn budskapet sitt og involvere deltakerne på en konstruktiv og aktiv måte. Du vil lære om hvordan du motiverer, inspirerer, møter motstand og utfordrende deltakere.

Metoder, verktøy og teknikker
Du vil lære deg å definere utfordringer og mål i en prosess og vite hvordan du skal planlegge den. Du vil lære om ulike typer kartleggingsmetoder. Du vil få innsikt i ulike typer kreative teknikker og forløp for å løse spesifikke problem og utfordringer. Videre vil du få innsikt i metoder og strukturerte forløp for å gjennomføre, involvere og skape fremdrift på en god måte. 

Med spesifikk fokus på verktøy som:

  • Planleggingstrappa
  • Kartleggingsverktøy
  • Problemløsningsverktøy
  • Interessent- og målgruppeanalyser
  • Enkle workshop design inkludert kreative metoder og beslutningsmetoder
  • Strukturerte forløp inkludert design sprint og design thinking

Hvem bør delta? 
Prosjektledere, teamledere, fasilitatorer, prosessledere og konsulenter.

Krav til forkunnskaper
Det kreves ingen formelle forkunnskaper for å delta, men det er en fordel med noe ledelses- eller koordineringserfaring fra prosjekter.

Arbeidsform på kurset 

Kurset består av en digital del med teori og oppgaver, i tillegg til 1 dags kurs online på Teams/Zoom. Forarbeid bestående av teori og modeller gås gjennom av hver enkelt i forkant av kurset som forberedelser, så møtes vi en dag online i det digitale kursrommet for å jobbe praktisk med teorien/modellene.   

Selve kursdagen online består av gruppeøvelser, trening og casearbeid relatert til den enkeltes arbeidssituasjon. Deltakerne får i tillegg tilgang til nedlastbare templates, modeller og verktøy for å kunne gjennomføre gode workshops.

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Heidi Jakobsen Strømme
Produktansvarlig kurs