Kurt Nielsen

ALL Certified Scrum Master

ALL-Certified Scrum Master (ALL-SM)-kurset gir deg et godt grunnlag for å begynne å implementere Scrum i din virksomhet. Et kurs vil alltid bare være en begynnelse, men som nyutdannet Scrum Master vil du ta rollens utfordringer med integritet og troverdighet.

Sertifisering

Etter kursets avslutning gjennomfører du en prøve online, for så å bli ALL-sertifisert Scrum Master. Inkludert i kurset er også to års medlemskap i Agile Lean Leadership-nettverket, hvor det er adgang til webinarer og ytterligere ressurser innen Agile, Lean og Scrum. Du får tilsendt elektronisk kopi av presentasjonsmaterialet og bilder av hva som er skapt på kurset

Målgruppe

Kurset er rettet mot teammedlemmer, prosjektledere og forøvrig alle som er interessert i å oppnå bedre prosjektresultater. Kurset er ikke spesielt orientert mot programvareutvikling selv om mange eksempler vil være fra dette området. Det kreves ingen forkunnskaper om Scrum eller Agile, men vi anbefaler at man leser seg litt opp på dette før kurset. Vi sender ut litt bakgrunnsmateriale ca en uke før kurset starter.

Agenda - dag 1

- Introduksjon, oppvarming
- En øvelse i konstant forbedring
- Kompleksitet – venn eller fiende?
- Et Scrum-eventyr, det store bildet
- Agile og Scrum - rammer og begrensninger
- “Heartbeat” retrospektiv
- Scrum roller og ansvar, møter og seremonier
- Planlegging og estimering
- En øvelse i estimering
- Prioritering og oppsummering

Agenda - dag 2

- Refleksjon og oppvarming
- Hvor er verdien i å bruke Scrum og Agile
- Scrum i et historisk perspektiv
- Scrum-møtene detaljert
- Selvorganiserende teams – en øvelse
- Artefakter – verktøy for visualisering av planer og fremdrift
- Scrum Masteren, Teamet og organisasjonen
- Skalering av Scrum – kompromisser og fallgruber
- Scrum, Kanban og Lean – hva er likt og hva er forskjellig
- Oppsummering

Online bedriftsinternt kurs?

Dette kurset passer veldig godt som bedriftsinternt kurs. Vi kan sette det opp fysisk hos din bedrift eller som et online kurs. Ta kontakt med oss på kurs@bouvet.no for mer informasjon.

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

bouvet-portrait-bw-Nina-2

Nina Alfstad Sæther

Produktansvarlig

nina.sether@bouvet.no

+47 480 30 452