Ny som prosjektleder

Dette er et kurs for nye prosjektledere som skal fange opp de viktigste elementene du som prosjektleder må holde kontroll på. Vi kommer til å se på hva som skiller prosjektarbeid fra annet arbeid, og hvordan en prosjektmodell kan støtte opp under gjennomføringen.

Varighet: 2 dager, kl. 09:00-16:00

Pris: 11900

Kurskategori: Prosjektledelse

Kursdatoer er ikke helt avklart ennå, men kontakt [email protected] for påmelding!

På kurset lærer du enkle teknikker for å:
- Forankre et prosjekt
- Planlegge et prosjekt
- Gjennomføre enkel interessentanalyse
- Gjennomføre enkel usikkerhetsanalyse
- Oppfølging og rapportering
- Endring og avvik

Kurset er praktisk, og du vil få mer ut av kurset om du forbereder deg med å velge et prosjekt du ønsker å jobbe med gjennom kurset. Ved å ha med et eget prosjekt vil du kunne få et godt grunnlag til å gjennomføre dette prosjektet etter kurset.

Agenda

Målgruppe og målsetting

Dette kurset er beregnet på deg som er relativt fersk som prosjektleder, og som kanskje har flere prosjekter å holde styr på, eller en linjejobb som skal håndteres parallelt. Du har kanskje vært gjennom noen prosjekter, men savner en formell kunnskap om prosjektstruktur og hvordan lede fra start til mål.
På dette kurset går vi gjennom alle sentrale elementer i prosjekter, slik at du får hele fundamentet på plass. Når du går herfra, har du fått en trygghet sammen med konkret kompetanse du skal implementere. Vi anbefaler at du setter av litt tid i dagene etter kurset på å reflektere over og iverksette det du har lært.

Pedagogisk opplegg

Vi tar utgangspunkt i reelle prosjekter som du arbeider med. Da sikrer vi at du får konkret og praktisk trening på å ta i bruk nye arbeidsmetoder i prosjekthverdagen din. En kombinasjon av forelesning, gruppeoppgaver, praktiske øvelser og plenumsdiskusjon avsluttes med en individuell oppgave hvor du lager din egen plan for implementering.

Dag 1

Prosjekt som arbeidsform, rammer og definisjon
o Når er en oppgave et prosjekt, og hvilke fordeler har det?
o Hva initierer et prosjekt og hvordan sikrer du prioritet og forankring?
o Sammenheng mellom hensikt og mål, og hvordan gjør du det i praksis?

Fra overordnet til detaljert planlegging.
o Forutsetninger for en god planleggingsprosess.
o Hvilke planmetoder må du kjenne til, og hvordan bruker du dem i praksis?

Dag 2

Prosjektorganisering.
o Prosjektets autoritet, og din autoritet som prosjektleder
o Rolleavklaring og forventninger.
o Hvem får du med deg i prosjektteamet?

Kontroll på gjennomføringen.
o Balansen mellom scope og fremdrift er avgjørende
o Prosjektavslutning og evaluering

Kursdatoer er ikke helt avklart ennå, men kontakt [email protected] for påmelding!

«Et veldig bra kurs som gjennomgår de viktigste stadiene i ledelse av prosjekter. Man får laget en nyttig "verktøykasse" som man kan ta med seg videre i prosjektarbeider.»

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Nina Alfstad Sæther
Produktansvarlig