Innføring i Prosjektveiviseren

Kurset gir en innføring i Prosjektveiviseren som er Difis anbefalte prosjektmodell for gjennomføring av digitaliseringsprosjekter i offentlige virksomheter.

Varighet: 1 dag, kl.09:-00-16:00

Pris: 3900

Kurskategori: Prosjektledelse

Kursdatoer er ikke helt avklart ennå, men kontakt [email protected] for påmelding!

Bouvet tilbyr nå et intensivt 1-dags kurs i praktisk bruk av Prosjektveiviseren. I samarbeid med Difi har vi utviklet et kursmateriell som tar deg gjennom faser og beslutningspunkter for at du skal sikre gevinstrealisering av prosjektene dine. 

Forkunnskaper
For å få best utbytte, anbefaler vi  å ha gjennomgått Difi sitt e-læringskurs ”Finn veien”. Dette er 6 moduler à 10 minutter, som loser deg gjennom Prosjektveiviseren.


Kort om Prosjektveiviseren

  • Prosjektveiviseren beskriver et sett med faser som prosjekter skal gjennom, med angitte beslutningspunkter
  • Den dekker hele prosessen fra prosjektets konseptfase, planlegging til overlevering og avslutning, samt realisering av gevinster

  • Prosjektveiviseren er en tilpasning av PRINCE2® til IKT prosjekter i offentlige virksomheter i Norge. Dette innebærer blant annet at gjeldende felles offentlige føringer er tatt inn i rammeverket. Les mer om Prosjektveiviseren her.

 

Kursinnhold

Gjennomføring

Kurset gjennomføres som et klasseromskurs med en kombinasjon av forelesning, gruppeoppgaver, praktiske øvelser og plenumsdiskusjon.

Målgruppe

Prosjektledere og prosjekteiere av prosjektmetodikken i offentlig virksomhet. I tillegg er kurset også nyttig for øvrige prosjektmedarbeidere som har behov for kunnskap om Prosjektveiviseren.

Hvorfor

Det sentrale spørsmålet i PRINCE2® og Prosjektveiviseren er hvorfor. Det er stort fokus på hensikten til prosjektet, det som er begrunnelsen for prosjektet. Vi gjennomgår hvordan man bygger et Business Case som sikrer vellykket oppstart, gjennomføring og gevinstrealisering.

Faser

Hva skjer i prosjektet, og hva skjer i forkant? Prosjektet ligger mellom Konsept og Realisering – hvordan gjøres dette i praksis? Hva skjer i beslutningspunktene? Vi gjennomgår faser, roller og beslutningspunkter slik at du kan ta styring i eget prosjekt.

Dokumenter

Dokumentbiblioteket er et omfattende og nyttig hjelpemiddel. Vi viser deg de viktigste dokumentene og hvordan du bruker dem i praksis.

Prosjektveiviseren og PRINCE2

Vi viser deg hvordan Veiviseren bygger på de sentrale elementene i PRINCE2. Ett av prinsippene i PRINCE2 er ”tilpasning til prosjektets omgivelser”. Prosjektveiviseren er tilpasset modell som oppfyller kriteriene til et PRINCE2 prosjekt. Du vil få se hvorfor det er nyttig å ha PRINCE2 sertifisering for å bruke Veiviseren.

Kursdatoer er ikke helt avklart ennå, men kontakt [email protected] for påmelding!

Kursinstruktør

Svein har lang erfaring i å utvikle og holde kurs og workshops i prosjektledelse, alt fra grunnleggende struktur til lederskapsutfordringer og kommunikasjon, til sertifiseringskurs innen PRINCE2 metodikken.

Svein har jobbet med prosjektledelse i store og små prosjekter i over 25 år, og har erfaring fra et bredt spekter av prosjekter innen IT, opplæring, organisasjons- og lederutvikling, samt Bygg og anlegg.
Sveins styrke er å tilpasse kurs og workshop til ulike prosjektsituasjoner som måtte dukke opp, og hele tiden gi kursdeltakerne konkrete innspill på problemstillinger som oppstår i praksis.

Svein er sertifisert SAFe Program Consultant (SPC), PRINCE2® Agile, Agile SHIFT®, MSP®, PRINCE2® Practitioner, PMP (Project Management Professional) og ITIL Foundation.

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Nina Alfstad Sæther
Produktansvarlig