Tre kvinner planlegger prosjekt

Innføring i Prosjektveiviseren

Kurset gir en innføring i Prosjektveiviseren som er Difis anbefalte prosjektmodell for gjennomføring av digitaliseringsprosjekter i offentlige virksomheter.

Kursdatoer er ikke helt avklart ennå, men kontakt kurs@bouvet.no for påmelding!

Kursinnhold

Gjennomføring

Kurset gjennomføres som et klasseromskurs med en kombinasjon av forelesning, gruppeoppgaver, praktiske øvelser og plenumsdiskusjon.

Målgruppe

Prosjektledere og prosjekteiere av prosjektmetodikken i offentlig virksomhet. I tillegg er kurset også nyttig for øvrige prosjektmedarbeidere som har behov for kunnskap om Prosjektveiviseren.

Hvorfor

Det sentrale spørsmålet i PRINCE2® og Prosjektveiviseren er hvorfor. Det er stort fokus på hensikten til prosjektet, det som er begrunnelsen for prosjektet. Vi gjennomgår hvordan man bygger et Business Case som sikrer vellykket oppstart, gjennomføring og gevinstrealisering.

Faser

Hva skjer i prosjektet, og hva skjer i forkant? Prosjektet ligger mellom Konsept og Realisering – hvordan gjøres dette i praksis? Hva skjer i beslutningspunktene? Vi gjennomgår faser, roller og beslutningspunkter slik at du kan ta styring i eget prosjekt.

Dokumenter

Dokumentbiblioteket er et omfattende og nyttig hjelpemiddel. Vi viser deg de viktigste dokumentene og hvordan du bruker dem i praksis.

Prosjektveiviseren og PRINCE2

Vi viser deg hvordan Veiviseren bygger på de sentrale elementene i PRINCE2. Ett av prinsippene i PRINCE2 er ”tilpasning til prosjektets omgivelser”. Prosjektveiviseren er tilpasset modell som oppfyller kriteriene til et PRINCE2 prosjekt. Du vil få se hvorfor det er nyttig å ha PRINCE2 sertifisering for å bruke Veiviseren.

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

bouvet-portrait-bw-Nina-2

Nina Alfstad Sæther

Produktansvarlig

nina.sether@bouvet.no

+47 480 30 452