Facebook Pixel

Kurs i prosjektarbeid

Dette kurset er beregnet på deg som ikke har prosjektlederansvaret, men som er bidragsyter på ditt fagfelt inn i det totale prosjektresultatet. Vi gir deg en rammeforståelse og en bevissthet på hva som forventes av deg.

Varighet: 2 dager, kl. 09:00 - 16:00

Pris: 11500

Kurskategori: Prosjektledelse

Kursdatoer er ikke helt avklart ennå, men kontakt [email protected] for påmelding!

Jobbe i prosjekt - hva nå?
De fleste av oss vil på ett eller annet tidspunkt bli bedt om å være med i et prosjekt. Som regel blir du kastet inn i det, og må plutselig forholde deg til både prosjektarbeidet og den egentlige jobben din.

Pedagogisk opplegg
Dette kurset bygges opp som en praktisk workshop, hvor dere får jobbe konkret med reelle utfordringer fra ulike prosjekter. Dine egne utfordringer blir grunnlaget for å jobbe frem en konkret plan for implementering

 

Kursinnhold

Dag 1

Hvorfor er prosjekter en bedre måte å jobbe på?
o Hvem er interessenter i prosjektet, hvem skal du forholde deg til – på hvilken måte?
o Hvilket ambisjonsnivå har dere - hvilke prioriteringer gjelder?

Mål og planlegging
o Hva er din rolle i dette?
o Hvilket ansvar har du for en god planlegging

Dag 2

Prosjektorganisering
o Hvorfor og hvordan er det annerledes?
o Tilhørighet i et team som ikke jobber i prosjektet på full tid
o Hva innebærer din rolle, og hva kan du forvente av de rundt deg?

Prosjektgjennomføringen
o Hva gjør du når planen er for ambisiøs?
o Hvordan løser du tidsklemma?

Kursdatoer er ikke helt avklart ennå, men kontakt [email protected] for påmelding!

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Nina Alfstad Sæther
Produktansvarlig