Tre kvinner planlegger prosjekt

Kvalitetssikring av softwareprosjekter

Kursdatoer er ikke helt avklart ennå, men kontakt kurs@bouvet.no for påmelding!

Agenda

Dag 1

Praktiske metoder for kartlegging og kvantifisering av kvalitet

Interessent kvaliteter
- Analyse og spesifisering av interessent kvaliteter

Kvantifisering av kvaliteter
- Alle kvalitetskrav trenger å kvantifiseres for å kartlegge alle kvalitetsdimensjonene

Kvalitet ved engineering
- Design kvalitet inn, ikke prøv å teste det inn!
- Hvordan finne tekniske løsninger som skaper ønskede kvalitetsnivåer

Verdi estimeringstabeller
- Ett praktisk verktøy for å håndtere og prioritere flere kvaliteter, ressurser, og flere arkitekt løsninger kvantifisert

Kvantifiserte kvalitets kriterier for inngang og utgangs prosesser

Kontinuerlig kvalitets levering
- Ett viktig steg foran standard smidig ved fokus på kontinuerlig levering av kvalitet
- The Unity Method (111111) for å dele opp arkitektur i inkrementer av kvalitet

Kvantifisering av krav til oppetid
- Flyttbarhet, tilgjengelighet, tilpassningshet

Dag 2

Agile Inspection Leader – smidig kvalitetssikring i praksis

I løpet av denne kursdagen går vi dypere inn på hvordan du i praksis planlegger, gjennomfører og følger opp en smidig kvalitetssikringsprosess.

- Hvordan raskt måle og finne feil i spesifikasjoner og prosjektdokumenter
- Hvordan du kan bruke måleresultater for å sikre at dokumentene er korrekte med hensyn på økonomiske krav og viktige tidsfrister/milepæler
- Hvordan måle kvaliteten på et dokument ved hjelp av sjekklister, spesifiseringsregler, prosedyrer, og numeriske inngang- og utgangskriterier
- Hvordan rydde opp i allerede eksisterende dokumenter for å reduserer feilraten, spare kostnader og tid, og øke kvaliteten
- Learning by doing: Hvordan bruke systematiske tilbakemeldinger underveis i kravspesifikasjonsprosessen for å levere dokumentasjon med klare og tydelige testkriteria
- Praktiske metoder og verktøy for å skrive dokumentasjon som danner et godt grunnlag for design og test av softwaresystemer av høy kvalitet, til avtalt tid og under budsjett

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

bouvet-portrait-bw-Nina-2

Nina Alfstad Sæther

Produktansvarlig

nina.sether@bouvet.no

+47 480 30 452