Facebook Pixel

Planlegging og oppfølging

Kurset tar for seg ulike teknikker for å planlegge, estimere, dokumentere og følge opp et prosjekt.

Varighet: 2 dager, kl. 09:00-16:00

Pris: 11900

Kurskategori: Prosjektledelse

Kursdatoer er ikke helt avklart ennå, men kontakt [email protected] for påmelding!

På kurset lærer du ulike metoder og teknikker for å:

  • Dele prosjektet opp i delleveranser
  • Planlegge rekkefølge på leveranser
  • Estimere tidslinje, kostnader, ressurser, omfang og usikkerhet
  • Dokumentere en plan
  • Avdekking av avvik og endringer under gjennomføring
  • Rapportering av fremdrift

Innhold i kursert, samt dokumentmaler og metoder brukt, er tilpasset PRINCE2® og Prosjektveiviserens rammeverk. Det innføres i metoder som kan brukes på både fossefallsprosjekter og smidig prosjektuvikling.  

Kurset vil være praktisk rettet, og deltakerne vil arbeide med å planlegge og dokumentere selvvalgt prosjekt.

Målgruppe og målsetning

Kurset er rettet mot deg som har jobbet med prosjekter en periode, eller har tatt et kurs i grunnleggende prosjektarbeid. Deltakeren bør kjenne til hva et prosjekt er og når prosjektmetodikk brukes. I løpet av kurset skal deltakeren utvikle ferdigheter og metodekunnskap nok til å planlegge og dokumentere en plan, samt bruke planen som referansepunkt i rapportering under gjennomføring.

Pedagogisk opplegg

Vi tar utgangspunkt i reelle prosjekter som du arbeider med. Da sikrer vi at du får konkret og praktisk trening på å ta i bruk nye arbeidsmetoder i prosjekthverdagen din. En kombinasjon av forelesning, gruppeoppgaver, praktiske øvelser og plenumsdiskusjon avsluttes med en individuell oppgave hvor du lager din egen plan for implementering.

Dag 1

• Hva er et prosjekt
• Hvorfor trenger vi en plan
• Hva brukes en plan til
• Hvilke krav stiller prosjektet til planen og detaljeringsnivå
• Prosjektleveranser og prosjektnedbrytning
• Tidsplanlegging og estimering
• Kostnadsplanlegging og estimering
• Ressursplanlegging og estimering

Dag 2:

• Analyse av plan
• Usikkerhet
• Dokumentasjon av plan
• Oppfølging og rapportering
• Analyse av fremdrift
• Tidlig indikatorer for avvik
• Bruk av prosjektorganisasjonen for kontinuerlig forankring og sikring av prosjektleders myndighet.

Kursdatoer er ikke helt avklart ennå, men kontakt [email protected] for påmelding!

Kursinstruktør

Svein har lang erfaring i å utvikle og holde kurs og workshops i prosjektledelse, alt fra grunnleggende struktur til lederskapsutfordringer og kommunikasjon, til sertifiseringskurs innen PRINCE2 metodikken.

Svein har jobbet med prosjektledelse i store og små prosjekter i over 25 år, og har erfaring fra et bredt spekter av prosjekter innen IT, opplæring, organisasjons- og lederutvikling, samt Bygg og anlegg.
Sveins styrke er å tilpasse kurs og workshop til ulike prosjektsituasjoner som måtte dukke opp, og hele tiden gi kursdeltakerne konkrete innspill på problemstillinger som oppstår i praksis.

Svein er sertifisert SAFe Program Consultant (SPC), PRINCE2® Agile, Agile SHIFT®, MSP®, PRINCE2® Practitioner, PMP (Project Management Professional) og ITIL Foundation.

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Nina Alfstad Sæther
Produktansvarlig