Facebook Pixel

HA200 SAP HANA 2.0 SPS05 - Installation and Administration

Dager: 5

Pris: 41.465

Kurskategori: SAP

Underkategori: SAP HANA

Kursdatoer er ikke helt avklart ennå, men kontakt [email protected] for påmelding!

Course version: 017

Course announcements
In this course the participants will install, update and operate a SAP HANA 2.0 SPS00 database using SAP HANA Cockpit. The course covers the most important database administration tasks of a SAP HANA system administrator. Furthermore, it provides details about starting and stopping, changing the configuration, troubleshooting, multitenant configuration and high-availability setup of a SAP HANA 2.0 SPS00 system.

Goals
This course will prepare you to:
Install and update a SAP HANA 2.0 SPS00 database.
Installation and configure the SAP HANA cockpit.
Perform the SAP HANA system administration tasks using SAP HANA cockpit.
Start and stop, change the configuration, backup and troubleshoot a SAP HANA 2.0 SPS00 database.
Backup and recover a SAP HANA 2.0 SPS00 database.

Audience
Database Administrator
Help Desk/CoE Support
System Administrator
Technology Consultant

Prerequisites
Essential: HA100

Recommended:
Some experience with the Linux operating system
Some experience in database administration

Course based on software release
SAP HANA 2.0 SPS05

Content
This course is the best starting point to learn about SAP HANA installation, update, configuration and system administration.

The course is independent from the SAP NetWeaver administration world, as it teaches how to perform system administration on the SAP HANA platform. The system administration tools used are native to the SAP HANA platform.

Throughout the course, you will learn about the following SAP HANA too for installation, update, configuration and system administration.
- SAP HANA database lifecycle manager (HDBLCM)
- SAP HANA cockpit 2.0
- SAP HANA studio
- SAP HANA HDBSQL command line

At the end, you will be able to perform all the required daily system administration tasks on the SAP HANA database platform. Contents:
- SAP HANA introduction
- Installation preparations
- SAP HANA installation
- SAP HANA architecture and deployment options
- SAP HANA cockpit installation
- Administration tools
- Post installation steps
- Database administration tasks
- Backup and recovery
- Security
- User and authorizations
- High availability and disaster tolerance
- Multitenant database containers

Notes
In case you need to "deep-dive" on specific subjects, this course can be coherently combined with the other courses in the SAP HANA Curriculum, for example HA240 for Security and HA250 for database migration.

Kursdatoer er ikke helt avklart ennå, men kontakt [email protected] for påmelding!

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Heidi Jakobsen Strømme
Produktansvarlig kurs