Facebook Pixel

Smidig med Prosjektveiviseren

Jobber du i en virksomhet som har en fast fasemodell for prosjektgjennomføring og ønsker å ta i bruk smidige metoder i en eller flere leveranser? Da er dette kurset aktuelt for deg.

2020.03.03 Bouvet, kursavdelingen. Foto: Bjørn Inge Karlsen tlf +47 90051225

Varighet: 2 dager, kl. 09:00 - 16:00

Pris: 11500

Kurskategori: Smidig

Kursdatoer er ikke helt avklart ennå, men kontakt [email protected] for påmelding!

Prosjektveiviseren er standarden for leveranse av prosjekter i og til offentlig sektor. Modellen er faseinndelt med faste sjekklister ved hver faseovergang og skal bidra til å sikre at prosjektene er godt forankret og leverer både kvalitet og verdi.

Smidige metoder brer om seg, ikke bare i IT, men også innen andre leveranser. Smidig metode er endringsorientert og for å ha suksess med metoden kreves det at leveranseteamene har både kompetanse og myndighet til å endre, prioritere og beslutte selv i leveranseprosessene. 

På dette kurset vil du lære om hvordan smidig og prosjektveiviseren passer sammen. Du vil lære hvordan du kan bruke prosjektveiviseren som støtte til en smidig leveranse og gi teamet det handlingsrommet det trenger for raske beslutninger og høy fremdrift,  samtidig som prosjekteierskap og virksomheten beholder kontroll over viktige aspekter i leveransen.

Smidig utviklingsmetodikk har mange fordeler ved utvikling av løsninger hvor både bruk og utfall av utviklingsarbeidet er usikkert.
Kurset gir en innføring i smidig metodikk og tankesett, og ved en gjennomgang av prosjektveiviserens faser og milepæler demonstreres hvordan prosjektveiviseren støtter prosjektleder og styringen av prosjektet til å få kontroll over viktige aspekter i prosjektets fremdrift samtidig som myndighet over utviklingsarbeidet delegeres til smidige team.

Undervisningen vil foregå som en kombinasjon av presentasjon, diskusjoner, gruppeoppgaver og praktiske øvelser. Det er ingen krav til forhåndskunnskap, men det er fordel om du har noe erfaring fra prosjektarbeid.

Innhold i kurset er hentet fra følgende referansekilder og tilpasset norske forhold:

 • Prosjektveiviseren.no
 • Axelos PRINCE2 Agile 
 • Axelos AgileSHIFT

Agenda

Dag 1

 • Hva er prosjekt og hva organiseres som prosjekter
 • Kort gjennomgang av skille mellom prosjekt og drift og  gjennomgang av fordeler med å organisere midlertidige oppgaver som et prosjekt
 • Hva er smidig metodikk og i hvilke utviklingsoppgaver passer smidig metodikk
 • Det smidige manifest
 • Komplisert eller komplekst: I hvilket domene er utviklingsoppgaven plassert (Cynefin)
 • Utfordringer ved kombinasjon av smidig og fossefall i samme prosjekt
 • Er mitt prosjekt egnet for smidig leveranse. Bruk av Agilometer som analyseverktøy
 • Hvordan er rammeverket prosjektveiviseren tilpasset smidige metoder gjennom faste beslutningspunkter og faser.
 • Smidig gjennomføring av fasene
 • Overgang fra prosjekt til drift
 • Interessenter og interessentanalyse
 • Hvordan analysere interessenter å finne de rette deltakerne til et prosjekt
 • Involvering av interessenter i smidig utvikling
 • Involvering og tildeling av roller til brukere og leverandører i prosjektets gang

Dag 2

 • Organisering av et smidig prosjekt
 • Prosjektstyre, prosjektleder og interessentinvolvering i gjennomføring av prosjektet
 • Kombinasjonen av å delegere myndighet og styring
 • Hvordan beholde og styring kontroll når beslutnings- og endringsmyndighet delegeres til selvorganiserende team
 • Hvordan jobbe smidig?
 • 5 mål for en smidig leveranse
 • 5 smidige væremåter
 • Den smidige leveranseprosessen
 • Fra ide til produkt
 • Prosjektveiviserens beslutningspunkter
 • Estimeringsteknikker og bruk av relative estimater
 • Smidige metoder som Scrum, Kanban, Lean Startup og Design thinking
 • Hvordan skape en smidig kultur?
 • Fra selvorganiserende team til smidige organisasjoner. Mellomlederes rolle i å legge til rette for smidighet.

 


Kursdatoer er ikke helt avklart ennå, men kontakt [email protected] for påmelding!

Kursinstruktør

Svein har lang erfaring i å utvikle og holde kurs og workshops i prosjektledelse, alt fra grunnleggende struktur til lederskapsutfordringer og kommunikasjon, til sertifiseringskurs innen PRINCE2 metodikken.

Svein har jobbet med prosjektledelse i store og små prosjekter i over 25 år, og har erfaring fra et bredt spekter av prosjekter innen IT, opplæring, organisasjons- og lederutvikling, samt Bygg og anlegg.
Sveins styrke er å tilpasse kurs og workshop til ulike prosjektsituasjoner som måtte dukke opp, og hele tiden gi kursdeltakerne konkrete innspill på problemstillinger som oppstår i praksis.

Svein er sertifisert SAFe Program Consultant (SPC), PRINCE2® Agile, Agile SHIFT®, MSP®, PRINCE2® Practitioner, PMP (Project Management Professional) og ITIL Foundation.

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Nina Alfstad Sæther
Produktansvarlig