Deltakere_tjenestedesign_gruppearbeid

Tjenestedesign i en digital hverdag

Tjenestedesign handler om å utvikle tjenester som oppleves som nyttige, brukervennlige, attraktive og effektive. Brukeren av tjenesten er eksperten på hvordan tjenesten oppleves, dette utnytter vi i tjenestedesign ved å sette brukeren i sentrum.

Agenda

Dag 1: Innføring i tjenestedesign

Foredrag: Prinsipper, grunnfilosofi og begreper.
Tjenestedesign som prosess med praktiske verktøy

Praktiske øvelser:
1. Kom i gang - hvor starter vi?
2. Brukerfokus - innsiktsarbeid og analyse
3. Workshop - konsept og scenario

Dag 2: Kompleksitet

Foredrag: Samfunnsendringer, digital kultur og teknologitrender

Praktiske øvelser:
1. Workshop – slik jobber du med kundereisen
2. Idégenerering, prototyping og testing
3. Blueprint - organisasjon og teknologi

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Heidi Strømme Jacobsen

Heidi Jakobsen Strømme

Produktansvarlig kurs

hjs@bouvet.no

+47 41 50 99 24