Deltakere_tjenestedesign_gruppearbeid

Tjenestedesign i en digital hverdag

Tjenestedesign handler om å utvikle tjenester som oppleves som nyttige, brukervennlige, attraktive og effektive. Brukeren av tjenesten er eksperten på hvordan tjenesten oppleves, dette utnytter vi i tjenestedesign ved å sette brukeren i sentrum.

Kursdatoer er ikke helt avklart ennå, men kontakt kurs@bouvet.no for påmelding!

Agenda

DAG 1 – Introduksjon til Tjenestedesign og Design Thinking

Teori: Bakgrunn, prinsipper, grunnfilosofi og begreper.
Tjenestedesign som prosess med praktiske verktøy

Praktiske øvelser:

1. Kom i gang - hvor starter vi?
2. Brukerfokus - innsiktsarbeid og analyse
3. Definering av problemstilling

DAG 2 – Tankesett og metoder

Teori: Idégenerering, prototyping og testing.

Praktiske øvelser:

1. Brukerreise og visualiseringer
2. Idégenerering og prototyping
3. Problemløsningsworkshop

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Heidi Strømme Jacobsen

Heidi Jakobsen Strømme

Produktansvarlig kurs

hjs@bouvet.no