Responsiv design

HTML5, CSS3 og responsive nettsider

Omtrent alt vi ser på internett i dag, er bygget opp med HTML og CSS i en eller annen form. For å kunne utvikle gode nettsider, er det både nyttig og nødvendig å kjenne til noen av de mange ulike metodene som blir benyttet. I dette kurset tar vi for oss mange av de teknikkene som webutviklere benytter til daglig.

Kursdatoer er ikke helt avklart ennå, men kontakt kurs@bouvet.no for påmelding!

Kursinnhold

HTML5

-Gamle og nye HTML-elementer
-Semantisk HTML vs layout HTML
-Inline og block elementer
-Validering
-Debugging med Chrome inspector
-Nyttige ressurser

CSS3

-Selektorer
-Spesifisitet
-Stiler
-Størrelser
-Responsivt design
-Posisjonering
-CSS Grids
-Flexbox
-Preprosessering: SASS og LESS
-Universell utforming
-Rammeverk: Bootstrap
-Transisjoner og transformasjoner

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Henrik Buzzi

Henrik Buzzi

Produktansvarlig

henrik.buzzi@bouvet.no

+47 93808080