online_kurs

Effektiv digital budskapsformidling og samhandling

Etter over et halvt år med en annerledes hverdag kan nå mange av oss litt mer om digital kommunikasjon enn vi gjorde før. Samtidig er det en del i den virtuelle verden som fortsatt er nytt, og for mange ligger nok mye av utfordringen i å kunne sikre at alle sammen er med og at budskapet når helt frem når vi møtes digitalt. Hvordan kan vi skape gode møteplasser og optimalisere den digitale samhandlingen? Hvordan kan vi avholde møter og kurs på en engasjerende måte slik at vi opplever dem som verdiøkende bidrag i den hverdagen vi har nå.

Antall deltakere: 16 pr kurs.

Kontaktinformasjon:

Ta kontakt med meg dersom du trenger assistanse til påmelding eller andre spørsmål. Alle kursene her er satt opp på vegne av Arbeidsmarkedsseksjonen.

Heidi Strømme Jacobsen

Heidi Jakobsen Strømme

Produktansvarlig kurs

hjs@bouvet.no