designthinking_ideas_screen

Kort innføring i Tjenestedesign

Hvordan skape tjenester folk vil ha? Tjenestedesign handler om å sette brukeren i sentrum, og slik utvikle tjenester som fungerer og som brukes. Gjennom dette onlinekurset vil du få bedre forståelse for tjenestedesign, og ulike metoder og verktøy som brukes. Du vil også få ulike oppgaver underveis slik at du kan få prøve ut noen av metodene i praksis.

Antall deltakere: 20 pr kurs.

Kursdatoer er ikke helt avklart ennå, men kontakt kurs@bouvet.no for påmelding!

Kontaktinformasjon:

Ta kontakt med meg dersom du trenger assistanse til påmelding eller andre spørsmål. Alle kursene her er satt opp på vegne av Arbeidsmarkedsseksjonen.

Heidi Strømme Jacobsen

Heidi Jakobsen Strømme

Produktansvarlig kurs

hjs@bouvet.no