Mennesker som snakker

Grunnleggende prosjektledelse for Helse Sør-Øst

Det gjennomføres en heldags workshop om beste praksis i prosjektmetodikk bygget på DIFI’s Prosjektveiviser og tilpasset Helse Sør-Østs anvendelse av Prosjektveiviseren.

Kursinnhold

a. Begrepsavklaring
b. Fasemodellen og beslutningspunkter
c. Biblioteket til Prosjektveiviseren (evt. Sykehuspartners bibliotek/ malverk)
d. Konseptfasen
e. Gevinstrealisering
f. Fra mål til gevinst
g. Planlegging
h. Roller og ansvar
i. Usikkerhetsanalyse
j. Gjennomføring
k. Avslutning av prosjekt

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

bouvet-portrait-bw-Nina-2

Nina Alfstad Sæther

Produktansvarlig

nina.sether@bouvet.no

+47 480 30 452