thought-catalog-214785

Innkalling til ordinær generalforsamling 2021

29. april 2021

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Bouvet ASA. 

Generalforsamlingen er torsdag 20. mai 2020 kl. 11:00 i Bouvets lokaler i Sørkedalsveien 8, 3.etasje, Oslo.

Med bakgrunn i smittevernhensyn knyttet til COVID-19-viruset oppfordres aksjonærer til å avstå fra å møte fysisk på generalforsamlingen, og benytter muligheten til å forhåndsstemme eller gi fullmakt etter den fremgangsmåte som følger av innkallingen.

Generalforsamlingen vil bli gjennomført slik at deltagelse fra Bouvets styre og ledelse er begrenset til et minimum. Bouvet følger de til enhver tid gjeldende anbefalinger fra helsemyndighetene.

Lenk til påmelding

Innkalling til ordinær generalforsamling

Årsrapport 2020