Endringsledelse, bærekraftig forretningsutvikling, personvern og VR/AR – dette er årets Bouvet-bidrag på NOKIOS - Bouvet Norge

Endringsledelse, bærekraftig forretningsutvikling, personvern og VR/AR – dette er årets Bouvet-bidrag på NOKIOS

NOKIOS er en av de viktigste møteplassene innen IKT i offentlig sektor, og en naturlig arena hvor vi ønsker å dele kunnskap og erfaring. I år holder vi kurs i endringsledelse samt kurs i hvordan drive bærekraftig forretningsutvikling gjennom Flourishing Business Canvas. I tillegg stiller vi med en workshop i bruk av AR/VR og et utstillerseminar om personvern.

Redaksjonen

18. okt. 2021

Ustillerseminar: Individets vs samfunnets interesse - i en ny tid

Et barn og en familie har krav på å få tilrettelagt personlige tjenester gjennom medvirkning på en tillitsvekkende måte. Med økt digitalisering vil de offentlige ansatte stadig måtte ta tøffe valg i praktisk tjenesteutførelse og utvikling i balansen mellom individets behov og samfunnets interesser. Rammene er ofte gitt på nasjonalt nivå. Det er et sprik mellom lokal kompetansesammensetning og hvilke verktøy som kan brukes for å løse oppgavene.

Foredraget tar utgangspunkt i vår ferske rapport om personvern i skolen, og praktiske erfaringer fra pandemihåndteringen i Oslo kommune. 

Kom og lytt til to eksempler på utfordringene som må løses både av folk som lager og leverer tjenestene helt ut til innbyggerne. Slår digitalisering beina under higen etter å få oversikt og innsikt over omverdenen omkring, eller er individets personvern en illusjon før vi har sømløse systemer på tvers av forvaltningsnåver og sektorer?

Foredragsholdere:
Simen Sommerfeldt, Bouvet.
Pia Jannike Virmalainen Jøsenda, Bouvet.
Ottar Wiklund, Helseetaten, Oslo kommune.

Les mer årets program på NOKIOS og meld deg på her!

Workshop: Bruk av AR/VR og Hololens

Som deltaker vil du få en god innføring i Virtual Reality (VR) og Augmented Reality (AR). Hva forskjellen er, og ikke minst hva vi kan bruke disse teknologiene til. Vi går gjennom hyllevareløsninger som allerede finnes og som en kan komme raskt i gang med, samt mer kundetilpassede løsninger som gir enda mer forretningsverdi. Du vil også få informasjon om skyteknologier som kan fjerne noen av hardwarebegresningene til for eksempel HoloLens 2.

Etter presentasjon og demo er det tid for å teste disse teknologiene og løsningene selv. Det kommer til å bli satt opp flere demostasjoner der hver vil inneholde en type headset og en spesifikk løsning som kan testes. Ingen stasjoner blir like, og en kan gå fra stasjon til stasjon for å teste flere typer headset og løsninger.

Workshopansvarlige: 
Anders Stensland, Bouvet.
Ola Bergem, Microsoft.
Marius Thorvaldsen, Breach.

Les mer årets program på NOKIOS og meld deg på her!

Kurs: Flourishing Business Canvas som verktøy for å utvikle bærekraftige offentlige virksomheter

Mange norske virksomheter har begynt diskusjonen om bærekraft. Men få har integrert bærekraft som en naturlig bestanddel i det dominerende strategiske rammeverket.

Flourishing Business Canvas (FBC) gir en praktisk inngang til en trippel bunnlinje, og adresserer de tre P-ene under ett: people, planet, profit. FBC utvider forståelsen av gevinster og kostnader.

I denne workshopen skal vi gå gjennom et case og gjøre oss kjent med canvaset. Vi skal fokusere på gevinster, og lære hvordan det kan bidra til et samlet fokus på bærekraft på tvers av fagmiljøer i en virksomhet.

Kursansvarlige: 
Ingunn Dahle, Bouvet.
Christer Grønnslett, Bouvet.
Ida Meuche, Bouvet.

Les mer årets program på NOKIOS og meld deg på her!

Kurs: Endringsledelse – å lede mennesker i digitale omstillingsprosesser

Kunsten å lede en virksomhet gjennom digital transformasjon For å løse samfunnsoppdraget bedre fremover må vi bli bedre til å samhandle internt og på tvers av sektorer. For å hjelpe til å bygge fremtidens samfunn har Digdir utviklet en kompetansemodell. Den inneholder følgende:

  • Innsikt i det store bildet: politikk og føringer.
  • Lederrollens betydning i digital transformasjon.
  • Kunnskap og ferdigheter vi trenger for å lykkes.
     

Digital transformasjon handler ikke kun om ny teknologi men om forandring i hele virksomheten. Det betyr endringer i organisasjonsstruktur, kultur, ledelse, endringsevne, samarbeid, informasjon og data. For å lykkes med samspillet mellom mennesker og teknologi, må vi koble digital transformasjon med faget endringsledelse. I kurset går vi gjennom modellen og vi gir deg svar på disse spørsmålene:

  • Hvordan vil digital transformasjon endre lederrollen?
  • Hvordan skal vi endre kulturen og måten vi jobber på?
  • Hva slags kompetanse må virksomheten ha for å lykkes med digital transformasjon?
  • Hvordan skal vi utvikle tiltak som treffer alle når det er stor variasjon i modenhet i virksomhetene og blant lederne?

Kursansvarlige
Nina Khan, Bouvet.
Jens Nøvre, Digitaliseringsdirektoratet.