_DSC1809

Se opptak fra "God morgen med IKT-Norge, Bane NOR og Bouvet: Hvordan kan vi kombinere bærekraft og lønnsomhet?"

Redaksjonen 
28. okt. 2019

Hvilke hindre står vi overfor i offentlig og privat sektor i Norge? Og hvilke grep må vi ta for å sikre økonomisk fremgang og en bærekraftig fremtid? Bane NOR, IKT-Norge og Bouvet diskuterte temaet på vårt frokostseminar.

I rapporten «Digitalisering for å fremme bærekraftig vekst og utvikling» ble det avdekket en del grep som store virksomheter har gjort for å kombinere disse hensynene, og det ble samtidig identifisert en del problemstillinger de ikke får løst uten endrede rammebetingelser. Hvilke hindre står vi overfor i offentlig og privat sektor i Norge? Og hvilke grep må vi ta for å sikre økonomisk fremgang og en bærekraftig fremtid?

Dette var temaet for vårt frokostseminar, som vi arrangerte sammen med IKT-Norge og Bane NOR. 

Her kan du se opptak fra hele frokostseminaret:

Dette var agendaen for frokostseminaret: 

image_from_ios-1


De som ikke har bærekraft i DNA'et vil tape. 
Sverre Hurum, Administrerende direktør, Bouvet ASA

Digitalisering som muliggjører for lønnsom bærekraftig vekst og utvikling. Samtale om hovedfunn i rapporten "Hvordan kan digitalisering bidra til en bærekraftig vekst og utvikling". Hva kan Bouvet bidra med for å løse noen av de utfordringene virksomhetene opplever. 
Anne Hasselgreen, Regionleder i Bouvet Bergen, Kirsten G. Kilde, Monica A. Mathiessen og Ida Meuche, Rådgivere Bouvet Øst

Digitalisering og teknologi gir bærekraft.
Mali Hole Skogen, Teknologi- og bærekraftsdirektør, IKT-Norge

Hvordan norsk teknologi understøtter global lønnsomhet og bærekraft
Dyre Martin Gulbrandsen, Leder energihandel og direktør Eress, Bane NOR

Spørsmål fra salen via Slido

Med Dyre Martin Gulbrandsen, Anne Hasselgreen og Mali Hole Skogen