Se opptak fra nettsamtale om sikkerhetskultur med Stortinget og NSM: Må vi leve med usikkerhet?

Redaksjonen 
25. sep. 2020

I etterkant av at både Stortinget og syv kommuner ble hacket, har det oppstått en debatt i media: Vi har sett at det er umulig å unngå alle angrep, men hvordan skal vi da jobbe med sikkerhet? Vi drøfter om og hvordan i denne samtalen om sikkerhetskultur med Stortinget, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet

I samtalen hadde vi med oss Roar Thon fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, Frode Rein fra Stortinget, sikkerhetsekspert Knut Håkon Tolleshaug Mørch og teknologidirektør Simen Sommerfeldt fra Bouvet. 

I forkant hadde Knut Håkon og Simen skrevet en kommentar om problemstillingen i Digi.no: Det er særdeles naivt å tro at man kan verne seg helt

I samtalen berørte deltagerne følgende temaer:

  1. Hvorfor kan man ikke verne seg mot alt? Hva slags trusler står vi overfor?
  2. Hva er sikkerhetskultur, og hvorfor hjelper det?
  3. Hvordan har de jobbet med sikkerhetskulturen på Stortinget?
  4. Hvordan kan du komme i gang i din virksomhet?

Se opptak av samtalen om sikkerhetskultur her

NB! Leverandøren vi brukte til filming og streaming var underbemannet som en følge av korona-epidemien, og leverte ikke tjenestene som lovet. Dette resulterte i at hverken lyd eller bilde holder det kvalitetsnivået vi ønsker. Vi velger å publisere fordi vi mener innholdet i samtalen ble så bra.

Medvirkende

Roar Thon er Fagdirektør sikkerhetskultur i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) hvor han har vært ansatt siden 2003.  Han har tjenestebakgrunn fra Forsvaret og politiet. Han arbeider i dag med hvordan mennesker bruker teknologi og hvordan dette påvirker sikkerheten i samfunnet, hos virksomheter og for enkeltmennesker. 

Frode Rein er seksjonsleder Strategi & Innovasjon i Stortingets administrasjon. Han har vært ansatt der siden 1998, da i rollen som IT-sjef. Rein jobber i dag på strategisk nivå med hvordan fremtidens politiker kan jobbe smart og effektivt, samtidig som både krav til sikkerhet og personvern blir ivaretatt.

Knut Håkon Tolleshaug Mørch jobber med sikkerhetsarkitektur, styringssystemer og risikostyring. Tidligere har han hatt roller som CISO i oppdrettsnæringen og leder for sikkerhetsarkitektur og etterlevelse i en stor bank. Et tema han har jobbet mye med, er hvordan vi kan ha styring og kontroll i en usikker verden.

Simen Sommerfeldt er teknologidirektør i Bouvet, og er ansvarlig for å etablere sikkerhet i DNA’et til alle de ansatte. Han er medforfatter av boken «Personvern og GDPR i praksis», og bidrar ofte media med å forklare sammenhenger i krysningen samfunn og IT. Simen er også en av grunnleggerne av bevegelsen Lær Kidsa Koding.

Logoer_sikkerhet.JPG