Slik møter Bouvet korona-situasjonen

Den siste tiden har vært utfordrende for oss alle, og har krevd omstilling, samarbeid og ekstra innsats. Dette er hva vi gjør for å håndtere situasjonen vi nå opplever.

Sverre Hurum

16. mars 2020

corona

Flere av tjenestene IT-bransjen leverer er sentrale for at samfunnet nå i størst mulig grad skal kunne fortsette som normalt. For oss har det derfor vært viktig at vi raskt og effektivt har lagt til rette for at våre konsulenter skal kunne levere akkurat samme kvalitet til våre kunder som de alltid gjør. Det er vårt samfunnsansvar at vi lykkes med dette, og det tar vi på alvor.

Vi i Bouvet står nå sammen for å best mulig ta vare på de som rammes hardest av denne krisen, samtidig som vi skal møte krav fra myndigheter og fortsette å ivareta våre kundeforpliktelser. Å begrense ytterligere smittespredning er en felles dugnad, og det er viktig at vi alle gjør det vi kan for at vi skal komme ut av dette med flest mulig liv i behold. Vi i Bouvet setter i gang flere tiltak for å bidra til dette fremover.

Laginnsats sammen med kundene

Hverdagen kommer fremover til å se litt annerledes ut for våre 1500 ansatte, fordelt rundt om i Norge og Sverige. De aller fleste sitter nå på hjemmekontor, selv om enkelte fortsatt sitter i kundenes lokaler. Noen få sitter også i karantene etter reiser utenfor Norden. Den omstillingen som er gjort, og innsatsen våre ansatte har lagt ned for å få dette til å gå så sømløst som mulig, har vært meget imponerende.

Vi må også benytte muligheten til å skryte masse av kundene våre for veldig godt samarbeid med å raskt finne gode og effektive løsninger, slik at vi både kan innfri myndighetenes krav samtidig som vi kan fortsette å levere våre tjenester som normalt. Vi er godt vant til å håndtere krevende situasjoner og oppdrag, og til å snu oss rundt når det er behov for dette.  At flere enn normalt jobber hjemmefra vil derfor ikke gå ut over hverken produktivitet eller kvalitet. Vi er heldige som allerede samarbeider mye gjennom Slack og Teams, og den interne delingskulturen vi opplever rundt tips og triks for hvordan takle den nye hverdagen er enestående.

Vår visjon er at vi skal gå foran og bygge fremtidens samfunn, og at vi skal være det mest troverdige konsulentselskapet med de mest fornøyde medarbeiderne og kundene – nå blir dette viktigere enn noen gang.

Nødvendige tiltak

For å ivareta ansatte og kunder på en best mulig måte, har vi iverksatt flere ulike tiltak. Dette innebærer blant annet at vi har satt sammen en beredskapsgruppe som sørger for at all kommunikasjon fra myndigheter og de retningslinjer som bestemmes blir kommunisert videre til hele organisasjonen ved et fast tidspunkt hver dag. Dette gjør vi for å bidra til at vi alle følger råd fra helsemyndighetene nøye. Ledelsen følger også situasjonen tett og iverksetter nye tiltak for virksomheten fortløpende.

Bouvet-arrangementer i nærmeste fremtid blir selvfølgelig også avlyst. Vi er likevel opptatt av at vi skal fortsette å dele kunnskap. Kursavdelingen vår setter derfor fortløpende opp kurs og gratis webinarer. Følg med her for å se om du finner et kurs eller webinar du ønsker å delta på.

Husk å ta vare på hverandre, og vit at vi ved å samarbeide og bidra til felleskapet skal overvinne dette.