Vi heier på det grønne skiftet - Møt oss på OTD Energy - Bouvet Norge

Vi heier på det grønne skiftet - Møt oss på OTD Energy

Vi ser frem til å treffe energibransjen igjen på Offshore Technology Days (OTD) som arrangeres 20. og 21. oktober i Stavanger. Her skal vi være med å belyse teknologiens rolle i det grønne skiftet.

19. okt. 2021

_DSC6876.jpg
Bjarte Gudmundsen, Bouvet

OTD er en ledende møteplass for offshore og energimarkedet, og i år rettes det stort fokus på forretningsmuligheter innen energi, teknologi og bærekraft.

Vi i Bouvet har lenge jobbet tett med energisektoren for å bygge fremtidens energiløsninger. Konferanser som OTD er en viktig arena for energiselskapene og leverandører som Bouvet for å bli kjent med forretningsmuligheter og bygge nettverk. 

– Energisektoren representerer den mest komplekse næringsvirksomheten vi har i Norge. Vi finner veldig mye mening i å gjøre alt vi kan for å bidra til at olje og gass næringen lykkes i sin omstilling. Det betyr også samarbeid med selskaper og nettverk som satser fornybart. Derfor er OTD en viktig arena for oss, forteller regionleder i Bouvet Rogaland, Bjarte Gudmundsen. 

Besøk oss på stand!

Vi gleder oss til å ta del i konferansen, og vi håper at du tar turen innom oss på stand C-3330. Vi står i samme hall som aktører med viktige nøkkelroller inn mot det grønne skiftet som Norwegian Offshore Wind Cluster, UiB, NTNU, SINTEF, UIS og Egersund Energyhub.
 

BOUVET_WINDMILLS-ROLLUP-03.jpg

Digitalisering av havvind og fjernassistanse 

På OTD Energy ønsker vi en god dialog med energisektoren om fremtidsutsiktene for digitalisering, blant annet av fjernassistanse og havvind.

Dette er to eksempler som våre fagmiljøer jobber aktivt med å finne løsninger for. Det kommer også til å være pop-up foredrag med fjernassistanse på HoloLens på standen, og flere av våre kollegaer står klare til å prate med de besøkende.

Pop-up foredrag på stand

Siden 2016 har vi jobbet med AR/VR teknologi for å utforske mulighetene for denne teknologien – i relasjon til ulike industrier.

Et av områdene vi har jobbet mest med er «Fjernassistanse»-problematikken offshore og i felt. I den forbindelse vil vi vise en løsning som gjør det enkelt for våre kunder å komme i gang med denne teknologien - en «plug and play»-applikasjon, som tar digitaliseringen ut til fagarbeidere i felt, reduserer reisekostnader og øker den enkelte medarbeiders trygghet i hverdagen.

Denne teknologien er spesifikt laget for å øke produktivitet og kvalitet i utført arbeid ved å tilgjengeliggjøre dokumentasjon og knytte folk tettere sammen gjennom samhandling.