Facebook Pixel
View at the square in the city Skara in Sweden, with the famous cathedral

Skara

Bouvets kontor i Skara ligger sentralt på Klostergatan. I tett samarbeid med vårt kontor i Stockholm er vi i dag et sterkt team på rundt 75 konsulenter.

Vi har lang erfaring og kompetanse innen systemutvikling, arkitektur, integrasjon, brukeropplevelse, interaksjonsdesign og prosjekt- og testledelse.

Blant våre kunder finner du Läkemedelsverket, Folkehelsemyndigheten, Sveriges kommuner og regioner (SKR) og Svenska Kraftnät, CX Loyalty, Tele2, Agria og NASDAQ/OMX. 

Har du spørsmål? Ta kontakt med en av oss på kontoret

Patrik Edstam
Avdelningsleder, Sverige Vest

Ledige stillinger

Stilling

Sted