Vi er en gjeng med flinke folk som jobber i små og store prosjekt på tvers av fagområder, forretningsprosesser og teknologi.

For å bevare vår fleksibilitet er vi organisert i enheter, noe som gjør at vi snur oss fort og tar raske beslutninger lokalt.

Ting vi kan: 

3D Analyse og innsikt (BI) Anskaffelse Apex Applikasjonsforvaltning Brukertesting Business Intelligence CRM Design Digital virksomhet E-handel Geografiske informasjonssystemer Google Analytics Identitets- og tilgangsstyring Informasjonsstyring Infrastruktur Integrasjon IT styring Java Kommunikasjon Kravspesifikasjon Kundereisen Kunstig intelligens (AI) Kurs Labben Lean Ledelse Løsningsarkitektur Merkevarer Microsoft Mobile løsninger Mulighetsstudie Office 365 Prosessforbedring og RPA Prosjektledelse Salg Samhandling SAP SEO SESAM Sikkerhet Smidig Sosiale medier Systemutvikling Teknisk informasjon Teknologi Test og kvalitetsstyring Universell utforming UX Virksomhetsarkitektur Web Web og mobil

De gode historiene

På ulike arenaer møtes vi med fokus på det faglige, det sosiale og gjennom konkurranse. Fundamentet for vår levende kultur er felles opplevelser, som bygger historier og skaper kontinuitet og trivsel. Suksess har vi oppnådd gjennom vår kunnskap og entusiasme.

Solide kunderelasjoner

Kundene våre setter enda strengere krav til oss enn tidligere, og hver dag opplever vi å bli utfordret positivt i hele vårt tjenestespekter som sparringspartnere og rådgivere.

Gjensdig tillit og respekt har vi oppnådd  gjennom bygging av langsiktige kunderelasjoner. I prosjektene jobber vi sammen med kundene i et partnerskap og ingen forlater prosjektet før det er avsluttet.

Datterselskap

Bouvet Stavanger er lokalisert på Forus og i Stavanger sentrum, hvor vi deler kontor med Olavstoppen.

Olavstoppen AS er et datterselskap av Bouvet ASA, som har sitt utspring fra Bouvet Rogaland. De har et kompetansemiljø som jobber med måloppnåelse og optimal brukskvalitet i web- og IT-løsninger.